Kafkas J Med Sci: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - Nisan 2020
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kifoplasti ve Vertebroplasti Operasyonlarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical and Radiological Evaluation of Kyphoplasty and Vertebroplasty Operations
Ümit Ali Malçok, Özbey Şafak, Tarık Akman, Adem Bozkurt Aras
doi: 10.5505/kjms.2020.27676  Sayfalar 1 - 7

3.
Geç Preterm ve Term Yenidoğanların Klinik Özellikleri: Bir Vaka Kontrol Çalışması
Clinical Features of Late-preterm vs. Term Newborns: A Case-control Study
Feyza Ustabaş Kahraman, Hüsnü Fahri Ovalı, Züleyha Aysu Say
doi: 10.5505/kjms.2020.24855  Sayfalar 8 - 14

4.
Gossypin’in L929 Fibroblast Hücrelerindeki Hidrojen Peroksit Hasarına Karşı Koruyucu Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Protective Effects of Gossypin against Hydrogen Peroxide Damage in L929 Fibroblast Cells
İrfan Çınar
doi: 10.5505/kjms.2020.06025  Sayfalar 15 - 23

5.
İstanbul’da ve Kars’ta Yaşayan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Prenatal Attachment Levels and Affecting Factors of Pregnant Women Living in İstanbul and Kars
Özlem Karabulutlu, Kerime Derya Beydağ, Merve Lazoğlu
doi: 10.5505/kjms.2020.35002  Sayfalar 24 - 31

6.
Perinatal Dönem Otopsilerinde Üriner Sistem Malformasyonları ve Eşlik Eden Ekstrarenal Anomaliler
Urinary System Malformations and Associated Extrarenal Anomalies in Perinatal Autopsies
Ömer Ertekin, Zuhal Akçören
doi: 10.5505/kjms.2020.03880  Sayfalar 32 - 38

7.
İdiopatik Parkinson Hastalığında Tiyol-disülfid Homeostazisi
Thiol-disulfide Homeostasis in Idiopathic Parkinson’s Disease
Aybala Neslihan Alagöz, Nimet Uçaroğlu Can, Hayrullah Yazar, Sıdıka Sinem Taşdemir
doi: 10.5505/kjms.2020.03743  Sayfalar 39 - 45

8.
Demir Eksikliği Anemisinde Ferrik Karboksimaltoz ile Oral Demir Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Ferric Carboxymaltose and Oral Iron Treatments in Iron Deficiency Anemia
Muharrem Bayrak, Kenan Çadırcı
doi: 10.5505/kjms.2020.88709  Sayfalar 46 - 50

9.
Meme Kanseri Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Breast Cancer Cases
Tuba Devrim, Merva Aydemir Akkaya, Pınar Atasoy, Mahi Balcı, Canan Altunkaya, Mehmet Zengin
doi: 10.5505/kjms.2020.47123  Sayfalar 51 - 55

10.
Benign Anorektal Hastalıklarda Beslenme ve Kabızlık Durumunun Değerlendirilmesi
Assessment of Nutritional and Constipation Status in Benign Anorectal Diseases
Aziz Arı, Cemile İdiz
doi: 10.5505/kjms.2020.93695  Sayfalar 56 - 59

11.
Foramen spinosum’un Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi
Morphometric Evaluation of Foramen spinosum
Erengül Boduç, Lokman Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2020.43765  Sayfalar 60 - 64

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
12.
Nadir Bir Vaka: Pulmoner Ksantom
A Rare Case: Pulmonary Xanthoma
Mehlika İşcan, Merve Ekinci, nil comunoglu, mehmet kamil kaynak
doi: 10.5505/kjms.2020.23245  Sayfalar 65 - 67

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git