Benign Anorektal Hastalıklarda Beslenme ve Kabızlık Durumunun Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 56-59 | DOI: 10.5505/kjms.2020.93695  

Benign Anorektal Hastalıklarda Beslenme ve Kabızlık Durumunun Değerlendirilmesi

Aziz Arı1, Cemile İdiz2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Benign anorektal hastalıklar sık görülen hastaların yaşam konforunu etkileyen hastalıklardır. Bu çalışmada benign anorektal hastalıkların beslenme ve kabızlık durumunu ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmaya Haziran 2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran benign anorektal hastalığı bulunan 16 hasta (Grup 1) ile sağlıklı 16 gönüllü (Grup 2) dâhil edilip bir anketle beslenme ve tuvalet alışkanlıkları değerlendirilmiştir.
Bulgular: İlk grupta defekasyon sırasında tuvalette geçirilen süre 14,06 (±11,07) dakika iken ikinci grupta 6,68 (±4,39) dk olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,02). Günlük karbonhidrat alımı ise ilk grupta 223,94±38,15 gram, ikinci grupta 186,39±45,54 gram olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,02).
Sonuç: Yaşam tarzı değişikliği ve buna yönelik verilecek eğitimler benign anorektal hastalıkların gelişimini azaltıp hasta bireylerin yaşam kalitesini arttırabilir.

Anahtar Kelimeler: anorektal, benign; beslenme; fiziksel aktivite


Assessment of Nutritional and Constipation Status in Benign Anorectal Diseases

Aziz Arı1, Cemile İdiz2
1Istanbul Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

Aim: Benign anorectal diseases are common diseases that affect the quality of life of patients. This study aimed to explore the relationship between benign anorectal diseases and nutritional status and constipation.
Material and Method: Sixteen patients with the benign anorectal disease (Group 1) and 16 healthy volunteers (Group 2) admitted to our outpatient clinic between June 2018 and December 2018 were included in the study, and a questionnaire evaluated nutritional and toilet habits.
Results: In the first group, the time spent in the toilet during defecation was 14.06 (±11.07) minutes, whereas in the second group, it was 6.68 (±4.39) minutes and the difference was statistically significant (p=0.02). Daily carbohydrate intake was 223.94±38.15 grams in the first group and 186.39±45.54 grams in the second group, and the difference was statistically significant (p=0.02).
Conclusion: Lifestyle change and educations could decrease the development of benign anorectal diseases and improve the quality of life of the patients.

Keywords: anorectal, benign; nutrition; physical activity


Aziz Arı, Cemile İdiz. Assessment of Nutritional and Constipation Status in Benign Anorectal Diseases. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 56-59

Sorumlu Yazar: Aziz Arı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git