Foramen spinosum’un Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 60-64 | DOI: 10.5505/kjms.2020.43765  

Foramen spinosum’un Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi

Erengül Boduç1, Lokman Öztürk2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Foramen spinosum’un (FS) morfometrik özelliklerinin, literatürdeki diğer çalışmalara göre, hem sayıca fazla kemikte, hem de alan ve çevre ölçümü gibi değişik parametrelere de yer verilerek araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmada 98 cranium, 35 basis crani kullanılmıştır. Cranium ve basis crani’lerin norma basilaris bölgeleri FS’ye yakın bir yere metrik konularak fotoğraflanmıştır. FS’nin uzunluk (SU), genişlik (SG), alan (SA) ve çevre (SC) gibi parametreleri fotogrametrik olarak image J yazılım programı üzerinde ölçülmüştür.
Bulgular: Çalışmada SU, SG, SA ve SC gibi ölçümlerinin istatistiksel olarak sağ ile sol değerleri arasındaki fark ve birbirleri arasındaki korelasyon durumu hesaplanmıştır. Sağ ve sol tarafın parametreleri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). En zayıf korelasyon sol tarafın çevre ölçümü ile sağ tarafın uzunluğu arasındadır. Sol tarafın uzunluğu ile sol tarafın genişliği arasında ise güçlü bir korelasyon vardır.
Sonuç: FS’nin morfometrik özelliklerinin ölçülmesi ve literatüre kazandırılması, FS’nin içinden geçen ve önemli bir damar olan A. meningea media ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra yapılan bu anatomik ölçümler, radyolojik çalışmalara de ışık tutabilir, hatta radyolojik çalışmalarla da desteklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Foramen spinosum, morfometri, image J


Morphometric Evaluation of Foramen spinosum

Erengül Boduç1, Lokman Öztürk2
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Kars, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, İzmir, Turkey

Aim: In this study, it was aimed to investigate the morphometric properties of Foramen spinosum (FS) according to the other studies in the literature by including various parameters such as measuring the number of bones, area, and circumference.
Material and Method: 98 cranium and 35 basis crani were used in the study. The normal basilaris regions of cranium and basis crani are photographed by placing a metric close to the FS. Parameters of the FS, such as length (SU), width (SG), area (SA), and circumference (SC) were measured photogrammetrically on the Image J software program.
Results: In the study, the difference between the right and left values of the SU, SG, SA, and SC measurements and the correlation were calculated. When the parameters of the right and left sides were evaluated statistically, no significant difference was observed (p>0.05). The weakest correlation is between the circumference measurement of the left side and the length of the right side. There is a strong correlation between the length of the left side and the width of the left side.
Conclusion: Measurement and morphological properties of the FS are essential in the diagnosis and treatment of diseases related to A. meningea media, which is a crucial vessel passing through the FS. Also, these anatomical measurements can shed light on radiological studies and may even be supported by radiological studies.

Keywords: Foramen spinosum, morphometry; image J


Erengül Boduç, Lokman Öztürk. Morphometric Evaluation of Foramen spinosum. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 60-64

Sorumlu Yazar: Erengül Boduç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git