Bilgisayar Kullanıcılarında Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi ve Kuru Göz Testi Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 169-179 | DOI: 10.5505/kjms.2019.04900  

Bilgisayar Kullanıcılarında Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi ve Kuru Göz Testi Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Lokman Balyen
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada bilgisayar kullanıcılarında oküler yüzey hastalığı indeksi (OYHİ) ve kuru göz testi parametreleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Materyal ve Metot: Bu prospektif çalışmada, 20–40 yaşları arasında ve günlük yaşamlarının en az 6 saatini bir bilgisayar başında geçiren 62 kişi dâhil edildi. Tüm oftalmolojik muayenenin yanı sıra, her gönüllüde OYHİ anketinin tamamlanmasından sonra her iki göz için Schirmer I test, Schirmer II test, gözyaşı kırılma zamanı (GKZ), oküler yüzey fluoresein ve lissamin yeşili boyama dâhil kuru göz testleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 62 katılımcının 42’si (% 67,7) kadın, 20’si (% 32,3) erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 30.06 ± 4.794 (21–39) yıl idi. Katılımcıların bilgisayar kullanım süresi ortalama 10.15 ± 3.040 (6–16) saat/gün idi. Ortalama OYHİ skoru 31.0742 ± 15.05892 (8.3–75) idi. OYHİ skoru ile sağ göz (r = -0.718, p = 0.000) ve sol göz (r = -0.667, p = 0.000) GKZ arasında anlamlı bir negatif korelasyon vardı. Ancak OYHİ skoru ile sağ göz (sırasıyla r = -0.273, p = 0.032; r = -0.295, p = 0.020) ve sol göz (sırasıyla r = -0.308), p = 0.015; r = -0.296, p = 0.019) Schirmer I-II testleri arasında hafif bir negatif korelasyon vardı. Her iki gözde OYHİ skoru ile oküler yüzey boyama skorları arasında anlamlı bir fark vardı (p = 0.000). OYHİ skoru ile bilgisayar kullanım süresi arasında anlamlı bir ilişki bulundu (r = 0.642, p = 0.000). Ancak yaş, cinsiyet, sigara, gözlük kullanımı ile OYHİ skoru arasında korelasyon yoktu (p> 0.05).
Sonuç: Uzun süreli bilgisayar kullanımı ve daha uzun çalışma süresi oküler yüzey sorunlarına neden olabilir. Bilgisayar kullanıcılarında OYHİ’nin günlük bilgisayar kullanım süresi, GKZ ve oküler yüzey boyama skorları ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: bilgisayar, kuru göz, oküler yüzey hastalık indeksi, oküler yüzey boyama, Schirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı


Evaluation of the Relationship Between Ocular Surface Disease Index and Dry Eye Test Parameters in Computer Users

Lokman Balyen
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

Aim: The present study aims to evaluate the relationship between ocular surface disease index (OSDI) and dry eye test parameters in computer users.
Material and Method: In this current study, 62 individuals between the ages of 20 and 40 years and who spent at least 6 hours of their daily life in front of a computer were included. In addition to the complete ophthalmologic examination, dry eye tests including Schirmer I test, Schirmer II test, tear breakup time (TBUT), ocular surface fluorescein and lissamine green staining were performed on each volunteer for both eyes after completion of the OSDI questionnaire.
Results: Of 62 participants, 42 (67.7%) were female and 20 (32.3%) were male. The mean age of participants was 30.06±4.794 (21–39) years. The mean computer use time of the participants was 10.15 ± 3.040 (6–16) hours/day. The mean OSDI score was 31.0742 ± 15.05892 (8.3–75). There was a significant negative correlation between OSDI score and TBUT in the right eye (r=-0.718, p=0.000) and the left eye (r=-0.667, p=0.000). However, there was a slightly negative correlation between OSDI score and Schirmer I-II tests in the right eye (r = -0.273, p = 0.032; r = -0.295, p = 0.020, respectively) and the left eye (r = -0.308, p = 0.015; r = -0.296, p = 0.019, respectively). There was a significant difference between OSDI score and ocular surface staining scores in both eyes (p=0.000). There was a significant positive correlation between OSDI score and computer use time (r=0.642, p=0.000). However, there was no correlation between age, gender, smoking, wearing glasses and OSDI score (p> 0.05).
Conclusion: Long-term computer use and longer duration of occupation may lead to ocular surface problems. The OSDI was found to be strongly associated with daily computer use time, TBUT, and ocular surface staining scores in computer users.

Keywords: computer, dry eye, ocular surface disease index, ocular surface staining, Schirmer test, tear breakup time test


Lokman Balyen. Evaluation of the Relationship Between Ocular Surface Disease Index and Dry Eye Test Parameters in Computer Users. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 169-179

Sorumlu Yazar: Lokman Balyen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git