Kafkas J Med Sci: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - Aralık 2019
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Rituksimab Tedavisi Alanlarda HBV Serokonversiyonu
HBV Seroconversion After Using Rituximab
İlyas Öztürk, Mehmet Gündoğdu, Yusuf Bilen, Hakan Sapmaz
doi: 10.5505/kjms.2019.03779  Sayfalar 136 - 143

3.
Sivas İlinde Sağlık Hizmetlerinin Durumu – Önceki Sağlık Teşkilatlanması Genelinde Bir Değerlendirme
The Status of Health Services in Sivas Province – An Evaluation of Previous Health Organization
Mehmet Emin Özdemir, Ferit Koçoğlu
doi: 10.5505/kjms.2019.32067  Sayfalar 144 - 152

4.
Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Analizi: Kars ili örneği
Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Emergency Service: An Example of Kars Province
Turgut Dolanbay, Hüseyin Fatih Gül, Murat Aras, Eray Atalay, Gizem Gecgel
doi: 10.5505/kjms.2019.34966  Sayfalar 153 - 157

5.
Anti-TPO Yüksekliği Olan Ötiroid ve Hipotiroidili Hastalarda Vitamin D Düzeyleri ile Tiroid Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Serum Vitamin D Levels and Thyroid Function Tests in Euthyroid and Hypothyroid Patients with Elevated Anti-TPO
Lütfiye Seçil Deniz Balyen
doi: 10.5505/kjms.2019.54037  Sayfalar 158 - 161

6.
Yaş Gruplarına Göre Pediatrik Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığının Cerrahi Yöntem ve Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Surgical Methods and Outcomes of Pediatric Nasolacrimal Duct Obstruction According to Age Groups
Şule Çınar, Ali Şimşek, Ali Asgar Yetkin, Lokman Balyen
doi: 10.5505/kjms.2019.82246  Sayfalar 162 - 168

7.
Bilgisayar Kullanıcılarında Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi ve Kuru Göz Testi Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Ocular Surface Disease Index and Dry Eye Test Parameters in Computer Users
Lokman Balyen
doi: 10.5505/kjms.2019.04900  Sayfalar 169 - 179

8.
Hastanemize Başvuran Hastalarda Böhler ve Gissane Açıları: Boehler ve Gissane Açıları Pes Planuslu Ayaklarda Nasıldır?
Boehler-Gissane Angles In Patients Who Admitted To Our Hospital: How are Boehler and Gissane Angles in Feet with Pes Planus?
Kadri Yıldız, Türkhun Çetin
doi: 10.5505/kjms.2019.60362  Sayfalar 180 - 184

9.
Rat Modelinde Tubal Sterilizasyonun Tuba, Yumurtalıklar ve Endometrium Üzerine Etkileri
The Effects of Tubal Sterilization on the Tuba, Ovaries, and Endometrium in a Rat Model
Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Yasemen Adali, Muhammet Bora Uzuner, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2019.09471  Sayfalar 185 - 190

10.
Uyku Bozukluğu Kliniğine Başvuran Kişilerin Şikayetlerinin Cinsiyete Göre Dağılım Özellikleri
Distribution Characteristics of Symptoms According to Gender in People Applying to Sleep Disorder Clinic
Serhat Tunç
doi: 10.5505/kjms.2019.81488  Sayfalar 191 - 195

11.
Meme Karsinom Olgularında Retraksiyon Artefaktı Varlığı ile Lenfatik İnvazyon, Lenf Nodu Metastazı ve Diğer Prognostik Parametreler Arasındaki İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between the Presence of Retraction Artifact and Lymphatic Invasion, Lymph Node Metastasis and Other Prognostic Parameters in Patients with Breast Carcinoma
Esma Çınar, İsmail Saygın
doi: 10.5505/kjms.2019.69320  Sayfalar 196 - 202

12.
Spinal Brusella Enfeksiyonlarında Diskitis, Multifokal Diskitis ve Apse Oluşumu
Discitis, Multifocal Discitis and Abscess in Spinal Brucella Infections
Zeki Serdar Ataizi, Serdar Ercan
doi: 10.5505/kjms.2019.74875  Sayfalar 203 - 207

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
13.
Yıldırım Çarpması Sonrasında Gelişen Göz Problemleri: Olgu Sunumu
Ocular Problems Following Lightning Strike Injury: A Case Report
Erel İçel, Adem Türk, Turgay Uçak, Yücel Karakurt, Nurdan Gamze Taşlı, Sümeyye Burcu Ağcayazı
doi: 10.5505/kjms.2019.79577  Sayfalar 208 - 213

14.
Ekstra Hepatik Kist Hidatikte Sıradışı Tutulum: Primer Subkutanoz Lumbo-Vertebral Kist Hidatik
Rare Involvement in Extra Hepatic Hydatid Cyst: Primary Subcutaneous Lumbo-Vertebral Hydatid Cyst
Turgut Anuk
doi: 10.5505/kjms.2019.99266  Sayfalar 214 - 216

15.
Aksiller Lenfadenopati: Tek Bir Lenfadenopati ile Kronik Granülomatöz Hastalık Tanısı Alan Çocuk Hasta
Axillary Lymphadenopathy: Only Presentation in an Infant Diagnosed with Chronic Granulomatous Disease
Pınar Gür Çetinkaya, Deniz Çağdaş Ayvaz, İlhan Tezcan
doi: 10.5505/kjms.2019.17048  Sayfalar 217 - 220

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git