Anti-TPO Yüksekliği Olan Ötiroid ve Hipotiroidili Hastalarda Vitamin D Düzeyleri ile Tiroid Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 158-161 | DOI: 10.5505/kjms.2019.54037  

Anti-TPO Yüksekliği Olan Ötiroid ve Hipotiroidili Hastalarda Vitamin D Düzeyleri ile Tiroid Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki

Lütfiye Seçil Deniz Balyen
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars

Amaç: Otoimmun tiroid hastalıkları (AITD) ile vitamin D seviyeleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların sonuçları tutarsızdır. Bizim çalışmamızın amacı, tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO) yükselmiş olan hipotiroid veya ötiroid hastalarda vitamin D seviyeleri ile tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti.
Materyal ve Metot: Bu çalışma, anti-TPO pozitifliği saptanan ve vitamin D seviyeleri ile tiroid fonksiyon testleri eş zamanlı olarak ölçülen 21 hastanın dosya kayıtları incelenerek gerçekleştirildi. Katılımcılar vitamin D seviyelerine göre 2 gruba ayrıldı: grup 1 (optimal vitamin D seviyelerine (≥20 ng/mL) sahip olan hastalar) ve grup 2 (yetersiz veya eksik vitamin D seviyelerine (<20 ng/mL) sahip olan hastalar). Bulgular: Anti-TPO seviyeleri (median (min-max)) grup 1’de (149.3 (29.7-388.1) IU/mL), grup 2’dekine göre (287.7 (141.5-794.6) IU/ mL) daha düşüktü (p=0.036). Tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest tiroksin (fT4) seviyeleri gruplar arasında farklı değildi. Anti-TPO seviyeleri TSH ile pozitif olarak (r=0.731, p= 0.005), vitamin D ile negatif olarak (r=-0.484, p=0.026) korele idi.
Sonuç: Düşük vitamin D seviyeleri AITD’lerin patogenezine katkıda bulunabilir veya bir nedenden ziyade otoimmun hastalık sürecinin bir sonucu olabilir. Otoimmun tiroiditte vitamin D seviyelerinin rolünü tam olarak aydınlatabilmek için daha ileri araştırmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: vitamin D, otoimmun tiroidit; tiroid fonksiyon testleri


The Relationship Between Serum Vitamin D Levels and Thyroid Function Tests in Euthyroid and Hypothyroid Patients with Elevated Anti-TPO

Lütfiye Seçil Deniz Balyen
Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

Aim: The results of studies that investigate relationship between “autoimmune thyroid diseases (AITDs)” and serum vitamin D values are inconsistent. The study aimed to evaluate association between serum vitamin D levels and thyroid function tests in euthyroid and hypothyroid patients with elevated thyroid peroxidase antibodies (anti-TPO).
Material and Method: Our research was carried out by examining the file records of 21 patients with the concurrent measurement of Vitamin D and thyroid function tests who identified anti-TPO positivity. The participants were divided into two groups according to serum vitamin D levels: group 1 (patients who had serum vitamin D levels of ≥20 ng/mL) and group 2 (patients who had insufficient or deficient vitamin D levels of <20 ng/mL).
Results: Anti-TPO levels (median (min-max)) were lower in group 1 (149.3 (29.7-388.1) IU/mL) than in group 2 (287.7 (141.5-794.6) IU/mL). Serum thyroid-stimulating hormone (TSH) and serum free thyroxine (fT4) levels were no different among the groups. Serum anti-TPO were positively correlated with TSH (r=0.731, p= 0.005) and negatively with vitamin D (r=-0.484, p=0.026).
Conclusion: Decreased serum vitamin D levels can contribute to the pathogenesis of AITDs. Further researches are necessary to fully illuminate the role of vitamin D levels in autoimmune thyroiditis.

Keywords: vitamin D, autoimmune thyroiditis; thyroid function tests


Lütfiye Seçil Deniz Balyen. The Relationship Between Serum Vitamin D Levels and Thyroid Function Tests in Euthyroid and Hypothyroid Patients with Elevated Anti-TPO. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 158-161

Sorumlu Yazar: Lütfiye Seçil Deniz Balyen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git