Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Analizi: Kars ili örneği [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 153-157 | DOI: 10.5505/kjms.2019.34966  

Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Analizi: Kars ili örneği

Turgut Dolanbay1, Hüseyin Fatih Gül2, Murat Aras1, Eray Atalay3, Gizem Gecgel3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Acil serviste zehirlenme vakaları sık görülen hasta grupları olup, bu çalışmada acil servise başvuran zehirlenme vakalarının demografik verilerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: 23.05.2019 tarihi ile 01.01.2018 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne, zehirlenme şikayeti ile başvuran, 18 yaş üstü hastaların tamamının demografik verileri hastane otomasyon sistemi kullanılarak retrospektif olarak incelendi. Hasta verilerinin kıyaslanması için SPSS-20 paket programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmada, zehirlenme şikayeti ile acil servise başvuran toplam hasta sayısı 49’idi. Hastaların 1 tanesi ilacı kaza ile almış olup, geri kalanlar özkıyım amaçlı ilaç alımlarından oluşmaktaydı. Toplam hasta sayısının %67,3’ünün (33 hasta) kadın, %32,7’sinin (16 hasta) ise erkek olduğu saptanırken, hastaların yaş ortalamaları ise 25,63±7,56’idi. Hastaların medeni halleri incelendiğinde, %55,1’inin (27 hasta) bekar, %40,8’inin (20 hasta) evli, %4,1’inin (2 hasta) eşinden ayrı olduğu tespit edildi. Ayrıca acil servise zehirlenme şikayeti ile gelen hastaların %57,1’inin (28 hasta) şehir merkezinde, %28,6’sının (14 hasta) ilçe merkezinde ve %14,3’ünün (7 hasta) köyde ikamet ettiği tespit edildi. Hastalar arasında zehirlenmeye neden olan ilaç grupları incelendiğinde NSAİİ, gribal ilaçlar ve parasetamol kombinasyonları’ndan oluşan ilaç grubunun ile psikiyatrik ilaç kullanımına bağlı zehirlenmelerin çoklu ilaç zehirlenmelerinden sonra en sık karşılaşılan zehirlenmeler olduğu tespit edildi. Öte yandan psikiyatrik ilaç grubu alımı sonrası zehirlenmelere bağlı hastane yatış sayıları ve mortalite oranları diğer ilaç grubu alımlarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
Sonuç: Zehirlenme vakalarının büyük çoğunluğunun özkıyım amaçlı olduğunu ve bu nedenle mutlaka psikiyatri konsültasyonun istenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca reçetesiz ilaç teminin önüne geçilmesinin ülkemizdeki zehirlenme vakalarını önemli oranda azaltacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: zehirlenme, özkıyım, NSAİİ, parasetamol, psikiyatrik ilaç grubu


Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Emergency Service: An Example of Kars Province

Turgut Dolanbay1, Hüseyin Fatih Gül2, Murat Aras1, Eray Atalay3, Gizem Gecgel3
1Department of Emergency Medicine, Kafkas University Health Research and Application Hospital, Kars, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department of Internal Medicine, Kafkas University Health Research and Application Hospital, Kars, Turkey.

Aim: The aim of this study was to investigate the demographic data of poisoning cases who were admitted to the emergency department retrospectively.
Material and Method: The demographic data of all patients older than 18 years of age who applied to Kafkas University Research and Application Hospital Emergency Department with poisoning complaint between 23.05.2019 and 01.01.2018 were analyzed retrospectively. To compare the data of the patients were used SPSS-20 packet program.
Results: The total number of patients admitted to the emergency department with poisoning complaints was 49. One patient had accidentally taken the drug and the rest consisted of suicidal medications. While 67.3% (33 patients) of the total number of patients were female and 32.7% (16 patients) were male, the mean age of the patients was 25.63 ± 7.56. When the marital status of the patients was examined, it was found that 55.1% were single, 40.8% were married and 4.1% were separated from their spouses. In addition, 57.1% of the patients who came to the emergency department with poisoning complaints were detected in the city center, 28.6% in the district center and 14.3% were detected to reside in the village. When the drug groups causing poisoning among the patients were examined, it was found that the most frequent poisonings due to the use of the drug group consisting of NSAID, influenza drugs and paracetamol combinations and psychiatric drugs. On the other hand, the number of hospitalizations and mortality rates due to poisoning after psychiatric drug group intake were found to be significantly higher than the other drug group intake.
Conclusion: We think that the majority of poisoning cases were suicidal and therefore psychiatric consultation should be requested. Furthermore, we believe that avoiding over-the-counter medication will significantly reduce the incidence of poisoning in our country.

Keywords: poisoning, suicide, NSAID, paracetamol, psychiatric drug group


Turgut Dolanbay, Hüseyin Fatih Gül, Murat Aras, Eray Atalay, Gizem Gecgel. Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Emergency Service: An Example of Kars Province. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 153-157

Sorumlu Yazar: Hüseyin Fatih Gül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git