Spinal Brusella Enfeksiyonlarında Diskitis, Multifokal Diskitis ve Apse Oluşumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 203-207 | DOI: 10.5505/kjms.2019.74875  

Spinal Brusella Enfeksiyonlarında Diskitis, Multifokal Diskitis ve Apse Oluşumu

Zeki Serdar Ataizi1, Serdar Ercan2
1Yunus Emre Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Bruselloz çeşitli organ ve sistemleri etkileyebilen ve Türkiye’de ve dünyada dağılım gösteren bir zoonozdur. Kas iskelet sisteminin bu hastalıkta tutulum sıklığı %10-85 arasında değişmekte olup, bu sistem içinde en çok omurgada tutulumu izlenmektedir. Çok seviyeli omurga tutulumu ve apse formu çok nadir görülmektedir.
Materyal ve Metot: Medikal tedaviye cevap vermeyen ve cerrahi tedavi uygulanan spinal yerleşimli brusella enfeksiyonunu olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Cerrahi tedavi sonrasında semptomların gerilediği izlendi ve VAS skorunun anlamlı olarak azaldığı tespit edildi.
Sonuç: Cerrahi müdahale spinal spondilodiskitis, multifokal diskitis ve apse tedavisinde tedavi süresini kısaltmakta ve semptomları azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: enfeksiyon, brusella, spinal hastalıklar, spondilit, epidural apse


Discitis, Multifocal Discitis and Abscess in Spinal Brucella Infections

Zeki Serdar Ataizi1, Serdar Ercan2
1Yunus Emre State Hospital, Department of Neurosurgery
2Eskisehir City Hospital, Department of Neurosurgery

Aim: Brucellosis is a zoonosis that can affect various organ systems and systems and showing distribution in Turkey and in the World. The frequency of involvement of musculoskeletal system in this disease varies between 10-85% and it is mostly seen in the spine. Multilevel spine involvement and abscess form is very rare.
Material and Method: Patients with spinal brucella infection who did not respond to medical treatment and underwent surgical treatment were included in the study.
Results: Symptoms regressed after surgical treatment.
Conclusion: Surgical intervention reduces treatment time and reduces symptoms in the treatment of spinal spondylodiscitis, multifocal discitis and abscess.

Keywords: infection, brucella, spinal disease, spondylitis, epidural abscess


Zeki Serdar Ataizi, Serdar Ercan. Discitis, Multifocal Discitis and Abscess in Spinal Brucella Infections. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 203-207

Sorumlu Yazar: Serdar Ercan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git