Yıldırım Çarpması Sonrasında Gelişen Göz Problemleri: Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 208-213 | DOI: 10.5505/kjms.2019.79577  

Yıldırım Çarpması Sonrasında Gelişen Göz Problemleri: Olgu Sunumu

Erel İçel1, Adem Türk2, Turgay Uçak1, Yücel Karakurt1, Nurdan Gamze Taşlı1, Sümeyye Burcu Ağcayazı1
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Yıldırım çarpması sonrası sol ayak yanığı gelişen 28 yaşında kadın hasta aynı gün ani göz semptomları gelişmesi üzerine tarafımıza konsülte edildi. Olgunun tashihli görme seviyeleri sağda ve solda LogMAR ile 0.00 ve 0.69 idi. Göz içi basıncı (GİB) değerleri sağda 7, solda 4 mmHg idi. Biyomikroskopik muayenesinde sağ göz normal görünümde, sol gözde konjonktival hiperemi, korneal punktat epitelyopati mevcuttu. Dilate fundus muayenesinde sağ göz normaldi. Sol gözde optik disk normal ancak makula bir miktar pigmente görünümdeydi. Hastanın üç gün sonraki kontrolünde görme seviyeleri sağda LogMAR ile 0.00; solda 0.04, fundus incelemesinde ise sağ göz makula normaldi ve sol gözde makulopati mevcuttu. Hastanın sol gözünde 3 ay sonra iridosiklit atağı gelişti ve 5 ay sonraki kontrolde sol gözde katarakt gelişimi saptandığı görüldü. 12. ay kontrolünde görme seviyeleri bilateral 0.00, göziçi basınçları normaldi. Sol göz katarakt seviyesinde ilerleme saptanmadı. Bilateral OKT görüntüleri normaldi.

Anahtar Kelimeler: göz hipotansiyonu, göz yaralanmaları, katarakt, şimşek hasarları


Ocular Problems Following Lightning Strike Injury: A Case Report

Erel İçel1, Adem Türk2, Turgay Uçak1, Yücel Karakurt1, Nurdan Gamze Taşlı1, Sümeyye Burcu Ağcayazı1
1Department of Ophthalmology, Erzincan Binali Yıldırım University Mengücek Gazi Education and Research Hospital, Erzincan, Turkey
2Department of Ophthalmology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

We were consulted about suddenly occurring ocular symptoms in a 28-year-old woman with burns on her left foot on the same day after a lightning strike. The best corrected visual acuity (BCVA) values in the right and left eyes were LogMAR 0.09 and 0.69, respectively. The intraocular pressure (IOP) was 7 mmHg on the right and 4 mmHg on the left. Conjunctival hyperemia and corneal punctate epitheliopathy were present in the left eye at the biomicroscopic examination. Dilated fundus examination was normal in the right eye. In the left eye, the optic disc was normal but the macula was slightly pigmented. At the follow-up examinations performed 3 days later, visual acuity was normal in the right eye and it was 0.04 (LogMAR) in the left eye. In the right eye macula was normal and in the left eye maculopathy was present at fundus examination. An iridocyclitis attack developed in the left eye in the following 3 months and cataract was observed in the left eye in the 5th-month follow-up. At the 12th follow-up visit, visual acuity was unimpaired bilaterally and IOPs of both eyes were normal. No progression was determined in the cataract in the left eye. Bilateral OCT images were normal.

Keywords: cataract, eye injuries, lightning injuries, ocular hypotension


Erel İçel, Adem Türk, Turgay Uçak, Yücel Karakurt, Nurdan Gamze Taşlı, Sümeyye Burcu Ağcayazı. Ocular Problems Following Lightning Strike Injury: A Case Report. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 208-213

Sorumlu Yazar: Turgay Uçak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git