Rat Modelinde Tubal Sterilizasyonun Tuba, Yumurtalıklar ve Endometrium Üzerine Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 185-190 | DOI: 10.5505/kjms.2019.09471  

Rat Modelinde Tubal Sterilizasyonun Tuba, Yumurtalıklar ve Endometrium Üzerine Etkileri

Rulin Deniz1, Yakup Baykuş1, Yasemen Adali2, Muhammet Bora Uzuner3, Ömür Öztürk4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale

Amaç: Tubal sterilizasyonunun (TS) overyan fonksiyonları üzerindeki olası etkileri, etiyolojisi ve fizyopatolojisi henüz bilinmemekle birlikte hala tartışmalıdır. TS sonrası overyan ve endometriyal histopatoloji sınırlı çalışmalarda analiz edildi. Bu çalışmada, ratlarda Pomeroy tekniği ile tubal sterilizasyonun tubalar, overyan ve endometrial dokulardaki histopatolojik ve biyokimyasal değişimlerinin değerlendirmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: Yirmi adet dişi Wistar albino rat, laparotomi (Grup 1) ve laparotomi + TS (Grup 2) olarak rastgele belirlenerek iki gruba ayrıldı. Hematoksilen-Eosin boyamasından sonra histopatolojik değerlendirme yapıldı. Folikül uyarıcı hormon (FSH), estradiol (E2) ve laktat dehidrojenaz (LDH) seviyeleri biyokimyasal olarak ölçüldü.
Bulgular: Grup 2’de Grup 1’e göre overler, tubalar ve endometriyal dokularda inflamasyon, hyalinizasyon ve konjesyon vardı. Grup 2’de Grup 1’e göre E2 (p<0.05) değerlerindeki istatistiksel anlamlı düşüş tespit edildi. Grup 2’de Grup 1’e göre ortalama FSH ve LDH (p>0.05) değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da artış tespit edildi.
Sonuç: Tubal sterilizasyonunun rat overlerinde enflamatuar hücre infiltrasyonu gibi zararlı etkilere neden olduğu söylenebilir. Tubal sterilizasyondan sonra azalan yumurtalık rezervlerinin muhtemel mekanizmalarını açıklamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: tubal sterilization, Pomeroy technique, ovary, endometrium, rat


The Effects of Tubal Sterilization on the Tuba, Ovaries, and Endometrium in a Rat Model

Rulin Deniz1, Yakup Baykuş1, Yasemen Adali2, Muhammet Bora Uzuner3, Ömür Öztürk4
1Department of Obstetrics and Gynecology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey
2Department of Medical Pathology, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey
3Department of Anatomy, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey

Aim: Although the etiology and physiopathology are not yet known, the possible effects of tubal sterilization (TS) on ovarian function are still debated. Limited studies analyzed the histopathology of endometrium and ovaries after TS. In this study, we aimed to evaluate the histopathological and biochemical changes of tubal sterilizations with the Pomeroy technique on tubal, ovarian, and endometrial tissues in rats.
Material and Method: Twenty female Wistar albino rats were randomly divided into two groups, with laparotomy only (Group 1) and laparotomy + TS (Group 2). Histopathological evaluation was performed after Hematoxylin-Eosin staining. Follicle-stimulating hormone (FSH), estradiol (E2), and lactate dehydrogenase (LDH) levels were biochemically measured.
Results: In Group 2, there was inflammation, hyalinization and congestion in the ovaries, tubas and endometrial tissues compared to Group 1. A statistically significant decrease in E2 (p <0.05) values was detected in Group 2 compared to Group 1. In Group 2, mean FSH and LDH (p> 0.05) values were found to be increased, although not statistically significant, compared to Group 1.
Conclusion: We can say that tubal sterilization causes detrimental effects such as inflammatory cell infiltration in the ovaries of rats. Further studies are needed to explain the possible mechanisms for the reduced ovarian reserves after tubal sterilization.

Keywords: tubal sterilizasyon, Pomeroy tekniği, over, endometriyum, rat


Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Yasemen Adali, Muhammet Bora Uzuner, Ömür Öztürk. The Effects of Tubal Sterilization on the Tuba, Ovaries, and Endometrium in a Rat Model. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 185-190

Sorumlu Yazar: Rulin Deniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git