Hastanemize Başvuran Hastalarda Böhler ve Gissane Açıları: Boehler ve Gissane Açıları Pes Planuslu Ayaklarda Nasıldır? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 180-184 | DOI: 10.5505/kjms.2019.60362  

Hastanemize Başvuran Hastalarda Böhler ve Gissane Açıları: Boehler ve Gissane Açıları Pes Planuslu Ayaklarda Nasıldır?

Kadri Yıldız1, Türkhun Çetin2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD

Amaç: Bu çalışma, Kars ili ve çevresinden hastanemize başvuran hastalarda Böhler (BA) ve Gissane (GA) açısındaki normal aralıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. İkincil amaç BA, GA ve pes planus deformitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Materyal ve Metot: İki randomize kontrollü grup, Grup A ve Grup B olmak üzere çalışma grubu olarak iki alt gruba ayrıldı. Grup A, pes planus deformitesi olmayan hastalardan oluşmaktaydı. B grubu ise pes planus olan hastalardan oluşuyordu. A grubunda 107 hasta mevcuttu (37 kadın, 70 erkek). Grup B’de ise pes planus deformitesi olan 26 hasta (12 kadın, 14 erkek) vardı. Ölçümler, Grup A’da 14 yıllık tecrübeli kıdemli bir ortopedi uzmanı tarafından yapıldı ve B Grubu için ölçümler, 14 yıllık tecrübeli kıdemli bir ortopedi uzmanı ve 25 yıllık deneyimli bir radyoloji uzmanı tarafından yapıldı. B grubu güvenilirlik testleri için değerlendirildi. Sınıf İçi Sınıflama Korelasyonları (Intraclass Classification Correlations, ICC) değerleri belirlendi.
Bulgular: Ki-kare testine göre gruplar arasında cinsiyet dağılımı açısından fark yoktu (p=0.272). Grup A’da sağ ayaklarda BA ortalaması 36,77º±3,67º idi. BA’da sol ayak için ortalama 33,23º±7,20º idi. Sağ ayaklar için GA’da ortalama 110,99º±10,18º idi. Sol ayaklar için GA’da ortalama 108,96º±9,18º idi. B Grubunda sağ ayaklarda BA ortalaması 36,01º±7,01º idi. BA’da sol ayak için ortalama 35,40º±6,43º idi. Sağ ayaklar için GA’da ortalama 116,02º±8,57º idi. Sol ayaklarda GA’da ortalama 111,48º±6,23º idi. Gruplar ve taraflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.362). ICC değerleri, sağda BA, solda BA, sağda GA, solda GA için sırasıyla 0.996, 0.997, 0.993, 0.987 idi. Güvenilirlik testleri için tüm değerler istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: Hastanemize başvuran popülasyonda, BA ve GA’nın değerleri normal aralıklarda tespit edildi. BA, GA ve pes planus deformitesi arasında bir ilişki bulunamadı. BA ve GA’da iki gözlemci arasında güvenilir değerler tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Boehler açısı, Gissane açısı, pes planus, güvenilirlik


Boehler-Gissane Angles In Patients Who Admitted To Our Hospital: How are Boehler and Gissane Angles in Feet with Pes Planus?

Kadri Yıldız1, Türkhun Çetin2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Kafkas University Medical School of Medicine, Kars, Turkey
2Department of Radiology, Kafkas University Medical School of Medicine, Kars, Turkey

Aim: This study aims to determine normal ranges on BA and GA of patient population which admitted to our hospital from Kars province and around. The secondary purpose is to reveal the relationship between BA, GA and pes planus deformity.
Material and Method: The study groups were divided into two randomized controlled groups as Group A and Group B. Group A consisted patients without pes planus. And Group B consisted patients with pes planus. Group A consisted 107 (37 males, 70) and Group B consisted 26 (12 females, 14 males) patients. The measurements were made by a senior orthopedic specialist 14 year-experienced in Group A. And the measurements for Group B were made by a senior orthopedic specialist 14 year-experienced and by a senior radiologist specialist 25 year-experienced. Group B was evaluated for reliability tests. The Intraclass Classification Correlations (ICC) values were determined. Results: There was no difference between the groups in terms of gender distribution according to the chi-square test (p=0.272). In Group A, the mean in BA were 36,77º±3,67º for right feet; 33,23º±7,20º for left feet. The mean in GA were 110,99º±10,18º for right feet; 108,96º±9,18º for left feet. In Group B, the mean in BA were 36,01º±7,01º for right feet; 35,40º±6,43º for left feet. The mean in GA were 116,02º±8,57º for right feet; 111,48º±6,23º for left feet. There was no statistical difference between groups and sides (p=0.362). The ICC values for BA in right, BA in left, GA in right, GA in left were 0.996, 0.997, 0.993, 0.987 respectly. All values were significant.
Conclusion: The values of BA and GA in the population that admitted to our hospital were in normal ranges. No relationships were not found between BA, GA and pes planus deformity. The reliable values on BA and GA between two observers were detected.

Keywords: Boehler angle, Gissane angle, pes planus, reliability


Kadri Yıldız, Türkhun Çetin. Boehler-Gissane Angles In Patients Who Admitted To Our Hospital: How are Boehler and Gissane Angles in Feet with Pes Planus?. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 180-184

Sorumlu Yazar: Kadri Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git