Nefes darlığı ile acil servise başvuran hastalarda s-TREM'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni ayrımındaki rolü [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. Baskıdaki Makaleler: KJMS-06937

Nefes darlığı ile acil servise başvuran hastalarda s-TREM'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni ayrımındaki rolü

Ceren Şen Tanrıkulu1, Hilal Hocagil2, Emine Gencer3, ERCAN GENCER4, A. Cuneyt Hocagil2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya, Tükiye
2Bülent Ecevit Üniversiesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
3Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Zonguldak, Türkiye
4Bülent Ecevit Üniversiesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve pnömoni acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda en önemli potansiyel ölüm nedenleridir. Hem KKY hem de pnömonide erken tanı ve uygun müdahale hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmanın amacı, pnömoninin CHF'den ayırıcı tanısında inflamatuar bir biyobelirteç olan miyeloid hücreler-1 üzerinde eksprese olan çözünür tetikleyici reseptörün (sTREM-1) tanısal yeteneğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışma, 1 Haziran 2014 - 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinin acil tıp bölümlerinde gerçekleştirildi. Dispne ile başvuran hastalar uluslararası kılavuzlara göre yapılan tanılara göre değerlendirildi ve iki gruba ayrıldı; CHF grubu ve pnömoni grubu. Gruplar klinik ve demografik özellikler ve sTREM-1 düzeyleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Her grupta 15 hasta değerlendirildi. CHF grubunda nabız hızı daha yüksek iken (p <0.001), pnömoni grubunda solunum hızı ve sıcaklık değerleri daha yüksekti (p = 0.002, p = 0.008). Akciğer grafilerinde pnömoni grubunda anlamlı infiltrasyon, KKY grubunda kardiyomegali gözlendi (p <0.001). STREM-1 düzeyleri, pnömoni grubunda, CHF grubundan daha yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.044).
Sonuç: sTREM hızlı ve kolay bir şekilde test edilebildiği için, acil servislerde dispnenin ayırıcı tanısında yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik kalp yetmezliği, pnömoni, sepsis, sTREM-1


The role of s-TREM in distinction of congestive heart failure and pneumonia in patients with dyspnea in the Emergency Department

Ceren Şen Tanrıkulu1, Hilal Hocagil2, Emine Gencer3, ERCAN GENCER4, A. Cuneyt Hocagil2
1Department of Emergency Medicine, Konya Training and Research Hospital Konya, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
3Department of Chest Diseases, Zonguldak Ataturk State Hospital, Zonguldak, Turkey
4Department of Physiology, Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey

Aim: Congestive heart failure (CHF) and pneumonia are the most important causes of potentially death due to dyspnea in patients presenting at the Emergency Department. Early diagnosis and suitable treatment are lifesaving in cases of both CHF and pneumonia. The aim of this study was to investigate the diagnostic ability of the soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (sTREM-1) which is an inflammatory biomarker in the differential diagnosis of pneumonia from CHF.
Material and Methods: This prospective study was conducted from 1 Jun 2014 to 30 May 2015 in the emergency medicine departments of urban and university hospitals. Patients presenting with dyspnea were evaluated and divided into two groups according to the diagnoses made according to international guidlines; CHF group and pneumonia group. The groups were compared in respect of clinical and demographic characteristics and sTREM-1 levels.
Results: 15 patients were evaluated in each group. Pulse rate was higher in the CHF group (p<0.001), and respiration rate and temperature values were higher in the pneumonia group (p=0.002, p=0.008). On the chest radiographs, significant infiltration was observed in the pneumonia group, and cardiomegaly in the CHF group (p<0.001). The sTREM-1 levels were higher in the pneumonia group than the CHF group, and the difference was statistically significant (p=0.044).
Conclusion: As sTREM can be assayed quickly and easily, it would be beneficial in the differential diagnosis of dyspnea in Emergency Departments.

Keywords: Chronic heart failure, pneumonia, sepsis, sTREM-1
Sorumlu Yazar: Ceren Şen Tanrıkulu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git