Kafkas J Med Sci: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kars’ta Devlet ve Üniversite Hastanesi Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocukların Annelerinin Güncel Çocukluk Aşıları Hakkındaki Bilgi Durumu ve Etkileyen Etmenler
Knowledge Status and Affecting Factors about the Current Childhood Vaccines of Mothers of Children Applying to State and University Hospital Pediatric Clinics in Kars
Multehan Evran, Hayrunnisa Bekis Bozkurt
doi: 10.5505/kjms.2020.93206  Sayfalar 173 - 179

3.
Deneysel Sisplatin Nefrotoksisitesi Modelinde Sesamolün Etkileri
Effects of Sesamol on Experimental Cisplatin Nephrotoxicity Model
Mehmet Emin Dilek, Ali Gürel, Akif Doğantekin, Kazım Şahin, İbrahim Hanifi Özercan, Necip İlhan, Hüseyin Çeliker
doi: 10.5505/kjms.2020.54227  Sayfalar 180 - 187

4.
Alzheimer Hastalığı Olan Hastalarda Kan MDA, GSH ve Nitrik Oksit Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of the Levels of Blood MDA, GSH and Nitric Oxide Levels in Patients with Probable Alzheimer’s Disease
Aysel Güven, Kezban Yıldız Dalgınlı, Hacer Çulhaoğlu, Nergiz Huseyinoglu, Selen İlhan Alp
doi: 10.5505/kjms.2020.89801  Sayfalar 188 - 194

5.
Kafkas Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi – 5 Yıllık Analiz
Evaluation of Intensive Care Unit Infections in Kafkas University Hospital – A 5 Years Analysis
Abdullah Gümüş, Çiğdem Eda Balkan Bozlak
doi: 10.5505/kjms.2020.36097  Sayfalar 195 - 199

6.
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Kombine Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti ve Anterior Palatoplasti Sonuçlarımız
The Results of Combined Expansion Sphincter Pharyngoplasty and Anterior Palatoplasty in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome
İhsan Kuzucu, Deniz Baklacı
doi: 10.5505/kjms.2020.32748  Sayfalar 200 - 204

7.
Sıçanlarda Çölyak Hastalığı Oluşturma Potansiyeline Sahip Gliadin Maruziyetinde Ferula pseudalliacea Rech. f. Bitkisinin Sitoprotektif Etkileri
Cytoprotective Effects of Ferula pseudalliacea Rech. f. Herb Against Gliadin Exposure That Can Cause Celiac Disease
Hüseyin Guducuoglu, Gökhan Oto, Irfan Bayram, Ahmet Cumhur Dülger, Mehmet Fırat
doi: 10.5505/kjms.2020.87369  Sayfalar 205 - 213

8.
Geriatrik Hastalarda Primer Hiperparatiroidi Tedavisinde Güvenli Yöntem: Minimal İnvazif Paratiroidektomi
Safe Method for the Treatment of Primary Hyperparathyroidism in Geriatric Patients: Minimally Invasive Parathyroidectomy
Mehmet Fatih Ekici, Fatih Kuzu, Sezgin Zeren, Ali Cihat Yıldırım, Erhan Akdemir, Faik Yaylak, Kevser Onbası, Mustafa Cem Algın
doi: 10.5505/kjms.2020.48243  Sayfalar 214 - 220

9.
Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge and Behavior of Mothers Who Gave Birth in a University Hospital Regarding Breast Milk and Breastfeeding
Fatma Yağmur Evcil, Gülsüm Zoroğlu
doi: 10.5505/kjms.2020.26429  Sayfalar 221 - 227

10.
Tonsillektomi Sonrası Kanaması Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Hemorrhage after Tonsillectomy
Buğra Subaşı
doi: 10.5505/kjms.2020.48208  Sayfalar 228 - 232

11.
Nefes Darlığı ile Acil Servise Başvuran Hastalarda s-TREM’in Konjestif Kalp Yetmezliği ve Pnömoni Ayrımındaki Rolü
The Role of s-TREM in Distinction of Congestive Heart Failure and Pneumonia in Patients With Dyspnea in the Emergency Department
Ceren Şen Tanrıkulu, Hilal Hocagil, Emine Gencer, Ercan Gencer, A. Cüneyt Hocagil
doi: 10.5505/kjms.2020.06937  Sayfalar 233 - 239

12.
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Kelime Kökü Tamamlama Testi (KKTT) ve Bilişsel Süreçlere Etkisi
Effect of Obsessive Compulsive Disorder on Word Stem Completion Test (WSCT) and Cognitive Processes
Emine Fusun Akyuz Cim, Adem Aydın, Abdullah Atlı, Faruk Kurhan
doi: 10.5505/kjms.2020.56767  Sayfalar 240 - 245

13.
Erzurum İli Ölüm Bildirim Sistemi Verilerinin Zamansal Değişimi ve 2017 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi
Temporal Change of Erzurum City Death Notification System Data and Evaluation of 2017 Deaths
Meryem Merve Ören, Emine Füsun Karaşahin, Mahmut Uçar, Özgür Çelebi&775;, Savaş Karahasanoğlu
doi: 10.5505/kjms.2020.22590  Sayfalar 246 - 252

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
14.
Kadınlarda Üriner Retansiyonun Nadir Bir Nedeni: Üretral Karunkül
A Rare Cause of Urinary Retention in Women: Urethral Caruncle
Engin Kölükçü, Tufan Alatlı, Faik Alev Deresoy, Latif Mustafa Özbek, Doğan Atılgan
doi: 10.5505/kjms.2020.24119  Sayfalar 253 - 256

DERLEME
15.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Genel Onkolojik Cerrahide Triaj
Triage of General Oncological Surgery During COVID-19 Pandemic
Ali Cihat Yıldırım, Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Faik Yaylak, Mustafa Cem Algın
doi: 10.5505/kjms.2020.65642  Sayfalar 257 - 263

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git