Alzheimer Hastalığı Olan Hastalarda Kan MDA, GSH ve Nitrik Oksit Düzeylerinin Araştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 188-194 | DOI: 10.5505/kjms.2020.89801  

Alzheimer Hastalığı Olan Hastalarda Kan MDA, GSH ve Nitrik Oksit Düzeylerinin Araştırılması

Aysel Güven1, Kezban Yıldız Dalgınlı2, Hacer Çulhaoğlu3, Nergiz Huseyinoglu4, Selen İlhan Alp5
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Kars, Türkiye
3İncirliova İmam Hatip Anadolu Lisesi, Aydın, Türkiye
4Acıbadem Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
5Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ, Türkiye, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı Alzheimer hastalığı (AH) olan hastalarda kan malondialdehit (MDA), redükte Glutatyon (GSH) ve nitrik oksit (NO) seviyelerini belirlemektir.
Materyal ve Metot: Çalışmaya Kars’ta yaşayan 65 ve 79 yaşları arasında 15 sağlıklı kişi ve 15 Alzheimer hastası dâhil edildi. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi’nde Alzheimer tanısı konan hastalardan kan örnekleri alınmadan önce Standart Mini Zihinsel Durum Muayenesi (SMMSE) ve Klinik Demans Derecesi uygulandı. Bir sonraki adımda eritrosit GSH ve serum MDA, NO seviyeleri belirlendi.
Bulgular: Sağlıklı kişiler ile Alzheimer hasta grubu eritrosit GSH (p<0,05) ve serum MDA (p<0,01), NO (p<0,001) düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. MMSE skorları kontrol grubundan anlamlı olarak düşük (p<0,001) bulundu.
Sonuç: AH’ın lipid peroksidasyon oluşumuna yol açtığı ve bunun sonucu olarak AH’nın kanındaki MDA, GSH ve NO seviyelerini önemli ölçüde arttırdığı görülmüştür. Bu çalışma AH durumunda beynin artan oksidatif stresden etkilendiği teorisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, malondialdehit, glutatyon, lipit peroksidasyonu, nitrik oksit


Investigation of the Levels of Blood MDA, GSH and Nitric Oxide Levels in Patients with Probable Alzheimer’s Disease

Aysel Güven1, Kezban Yıldız Dalgınlı2, Hacer Çulhaoğlu3, Nergiz Huseyinoglu4, Selen İlhan Alp5
1Vocational School of Health, Baskent University, Ankara, Turkey
2Kars Vocational School, Department of Chemistry and Chemical Processing Technologies, Kafkas University, Kars, Turkey
3Incirliova Imam Hatip Anatolian High School, Aydin, Turkey
4Neurology Department, Acibadem Hospital, Kayseri, Turkey
5Vocational School of Health Services, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey, Turkey

Aim: The main focus of this study is to determine blood malondialdehyde (MDA), Glutathione (GSH) and nitric oxide (NO) levels in patients with possible Alzheimer’s disease (AD).
Material and Method: The study included 15 healthy persons and 15 Alzheimer’s patients aged between 65 and 79 living in Kars. Before taking blood samples from patients who were diagnosed with Alzheimer at Kafkas University Faculty of Medicine Neurology Service, they were applied Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE) and Clinical Dementia Rating. In the next step, erythrocyte GSH and serum MDA, NO levels were determined.
Results: The difference between healthy persons and Alzheimer’s disease group erythrocyte GSH (p<0.05) and serum MDA (p<0.01), NO (p<0.001) levels were statistically significant. MMSE scores were significantly lower than the control group (p<0.001).
Conclusion: It was observed that AD caused lipid peroxidation and as a conclusion significantly increased the MDA, GSH and NO levels in the blood of Alzheimer patients. This study supports the theory that the brain is affected by increased oxidative stress in AD based on the data obtained.

Keywords: Alzheimer, malondialdehyde, reduced glutathione, lipid peroxidation, nitric oxide


Aysel Güven, Kezban Yıldız Dalgınlı, Hacer Çulhaoğlu, Nergiz Huseyinoglu, Selen İlhan Alp. Investigation of the Levels of Blood MDA, GSH and Nitric Oxide Levels in Patients with Probable Alzheimer’s Disease. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 188-194

Sorumlu Yazar: Aysel Güven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git