Kafkas Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi – 5 Yıllık Analiz [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 195-199 | DOI: 10.5505/kjms.2020.36097  

Kafkas Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi – 5 Yıllık Analiz

Abdullah Gümüş, Çiğdem Eda Balkan Bozlak
Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 36100, Kars, Türkiye

Amaç: Hastane enfeksiyonları (HE), hastanın hastanede ve yoğun bakımdaki yatış süresinin, mortalite/morbidite oranlarının ve tedavi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, üniversitemiz hastanesi yetişkin yoğun bakımına yatmış ve hastane enfeksiyonu tespit edilen hastaların retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Ocak-2015 ile Temmuz-2019 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetişkin yoğum bakım servisine yatmış, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre HE tanısı konmuş 680 hasta retrospektif olarak değerlendirmeye alınmıştır. Altı yüz seksen hastadan alınan 2880 örnek, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilmiş ve bu örneklerde konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve gerektiği durumlarda BD Phoenix otomatik mikroorganizma tanımlama sistemi kullanılarak mikroorganizma identifikasyon testleri yapılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71,47±16,74 olarak hesaplanmıştır. Hastalardan en çok alınan örnekler; kan (n=1,305), trakeal aspirat (n=273), idrar (n=520) ve balgam (n=108) örnekleridir. HE’ye neden olan mikroorganizmaların %62’si Gram (+), %29’u Gram (-) bakteriler ve %1,5 mayalardan oluşmaktaydı. En sık izole edilen Gram (-) mikroorganizmalar Escherichia coli (%10), Pseudomonas aeruginosa (%8,3), Klebsiella pneumoniae (%5,4) ve Acinetobacter baumannii (%4,5) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 2 hastada VRE ve 3 hastada MRSA tespit edilmiştir.
Sonuç: Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Her sağlık kuruluşunun özellikle hastane enfeksiyonlarına karşı akılcı antibiyotik kullanımını sağlamak amacı ile kendi verilerini paylaşması büyük önem arz etmektedir. Bu sebepten düzenli olarak gerçekleştirilen sürveyans çalışmaları, bu enfeksiyonların kontrolünün sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biridir.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, hastane enfeksiyonları, surveyans


Evaluation of Intensive Care Unit Infections in Kafkas University Hospital – A 5 Years Analysis

Abdullah Gümüş, Çiğdem Eda Balkan Bozlak
Department of Medical Microbiology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey

Aim: Nosocomial infections (NIs) increase the length of hospital stay and mortality/morbidity rates, and lead to increased treatment related to hospital services and intensive care unit. In this study, we aimed to retrospectively evaluate patients admitted to the adult intensive care unit of our hospital who were diagnosed with NIs.
Material and Method: Between January-2015 and July-2019, 680 patients hospitalized in the intensive care unit of Kafkas University Medical Faculty Hospital and diagnosed with NIs according to the Centers for Disease Control and Prevention criteria were retrospectively evaluated. A total of 2.880 samples taken from the patients were sent to the medical microbiology laboratory, where microorganism identification was performed using conventional microbiological methods and the BD Phoenix automatic microorganism identification system.
Results: The mean age of the patients was 71.47±16.74 years. The samples were mostly collected from blood (n=1.305), followed by urine (n=520), tracheal aspirate (n=273), and sputum (n=108). Sixty-two percent of the microorganisms causing HE were Gram (+) bacteria, 29% were Gram (-) bacteria, and 1.5% were yeasts. The most commonly isolated Gram (-) microorganisms were Escherichia coli (10%), Pseudomonas aeruginosa (8.3%), Klebsiella pneumoniae (5.4%), and Acinetobacter baumannii (4.5%). In addition, VRE was detected in two patients, and MRSA in three patients.
Conclusion: Nasocomial infections are an important health problem in Turkey, as well as in the world. It has a great importance for each healthcare institutions to share its own data in order to ensure the rational use of antibiotics. Therefore, regular surveillance studies are very important for the control of these infections.

Keywords: intensive care unit, nasocomial infections, surveillance


Abdullah Gümüş, Çiğdem Eda Balkan Bozlak. Evaluation of Intensive Care Unit Infections in Kafkas University Hospital – A 5 Years Analysis. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 195-199

Sorumlu Yazar: Abdullah Gümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git