Kadınlarda Üriner Retansiyonun Nadir Bir Nedeni: Üretral Karunkül [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 253-256 | DOI: 10.5505/kjms.2020.24119  

Kadınlarda Üriner Retansiyonun Nadir Bir Nedeni: Üretral Karunkül

Engin Kölükçü1, Tufan Alatlı2, Faik Alev Deresoy3, Latif Mustafa Özbek4, Doğan Atılgan1
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Tokat
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı
4Özel Atasam Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Kadınlarda üretral karunkül sık gözlenen benign bir lezyondur. Bu lezyonların büyük bir bölümü 1 cm altında olup asemptomatik seyretmektedir. Bu olgu sunumunda akut üriner retansiyon ile acil departmanına başvuran ve üretral karunkül tanısı konulan 39 yaşındaki kadın hastanın literatür bilgileri altında tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kadın, üriner retansiyon, karunkül


A Rare Cause of Urinary Retention in Women: Urethral Caruncle

Engin Kölükçü1, Tufan Alatlı2, Faik Alev Deresoy3, Latif Mustafa Özbek4, Doğan Atılgan1
11Department of Urology, Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey
2Department of Emergency, Balikesir University Faculty of Medicine, Balikesir, Turkey
3Department of Pathology, Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey
4Department of Urology, Private Atasam Hospital, Samsun, Turkey

Urethral caruncle is a benign lesion commonly encountered in women. Most of these lesions are smaller than 1 cm and are asymptomatic. In the present case report, the case of a 39 years old woman who applied to emergency department with acute urinary retention due to urethral caruncle was discussed with a literature review.

Keywords: female, urinary retention, caruncle


Engin Kölükçü, Tufan Alatlı, Faik Alev Deresoy, Latif Mustafa Özbek, Doğan Atılgan. A Rare Cause of Urinary Retention in Women: Urethral Caruncle. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 253-256

Sorumlu Yazar: Engin Kölükçü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git