Erzurum İli Ölüm Bildirim Sistemi Verilerinin Zamansal Değişimi ve 2017 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 246-252 | DOI: 10.5505/kjms.2020.22590  

Erzurum İli Ölüm Bildirim Sistemi Verilerinin Zamansal Değişimi ve 2017 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Meryem Merve Ören1, Emine Füsun Karaşahin2, Mahmut Uçar3, Özgür Çelebi&775;4, Savaş Karahasanoğlu4
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Türkiye
3Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı, Erzurum, Türkiye
4Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Amaç: Hayati istatistikler doğum, ölüm, intihar, evlenme ve boşanma gibi sağlıkla ilgili kayıtların istatistikleri olup ülkelerin sağlık durumunun saptanması, sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve halk sağlığı çalışmalarının yönlendirilmesi açısından temel veri kaynaklarıdır. Bu çalışma, ölüm nedenlerinin ICD-10 tanı koduna göre kaydedilmesindeki değişimin ve Erzurum’da meydana gelen ölümlerin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmamız 2013–2017 yılları arasında, bir yaş ve üzerinde gerçekleşen ve daimî ikameti Erzurum olan ölüm bildirimlerinin ölüm bildirim sisteminden (ÖBS) elde edilen verileri üzerinden yapılmıştır. Tanımlayıcı bir çalışmadır. İstatistiksel analizlerde aylık, mevsimsel ve saat dilimlerine göre farklılığının belirlenmesi için Goodness of fit testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul edildi.
Bulgular: Erzurum ili ÖBS verilerinde, 2013 yılında %21 olan ICD- 10 tanı kodu ile giriş yapma sıklığı 2017 yılında %58’e ulaşmıştır. Ölümlerin 1123’i (%49,8) erkek, %82,2’si 65 yaş ve üzerindeydi. Ölüm saatlerine göre ölümlerin çoğu 8: 00–11: 59 saatleri arasında (p<0,001). Ölüm sebeplerinde dolaşım sistemi hastalıkları %54,9 ile ilk sırada yer alırken kanserler %15 ile ikinci sırada gelmektedir. Gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü oranı ölüm nedeni tümör olanlar içinde %23,3 ile ilk sırada iken midenin kötü huylu tümörü ise %22,7 ile ikinci sıradadır.
Sonuç: Erzurum’da ölüm nedenleri Türkiye istatistikleri ile benzer tespit edilmiştir. Özellikle dikkat çeken nokta kansere bağlı ölümler içerisindeki kanser türlerinde olmuştur. Mide ve özofagus kanserine bağlı ölümler Erzurum ilinde Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ölüm istatistiklerinin güvenle analiz edilebilmesi için uluslararası kabul gören tanı sınıflaması ile kayıtların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ölüm bildirim sistemi, ölüm nedenleri, ICD 10, Erzurum


Temporal Change of Erzurum City Death Notification System Data and Evaluation of 2017 Deaths

Meryem Merve Ören1, Emine Füsun Karaşahin2, Mahmut Uçar3, Özgür Çelebi&775;4, Savaş Karahasanoğlu4
1Department of Public Health, İstanbul Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Erzurum Provincial Health Directorate, Erzurum, Turkey
3Erzurum Yakutiye Municipality, Erzurum, Turkey
4Erzurum Regional Education Research Hospital, Erzurum, Turkey

Aim: Vital statistics are statistics of health-related records such as birth, death, suicide, marriage, and divorce and are the main data sources for determining the health status of countries, planning and evaluating health services and directing public health studies. This study aimed to determine the reasons for death and evaluation of the trend in the registration of the reasons of death according to the ICD-10.
Material and Method: Our study was carried out on the data obtained from the death reporting system (DRS), which were between the years of 2013–2017, which were one year old and over and whose permanent residence was Erzurum. It is a descriptive study. Goodness of fit test was used in statistical analysis to determine the difference according to monthly, seasonal and time zones. p<0.05 was accepted for statistical significance.
Results: The rate of logging in with the ICD-10, which was 21% in 2013, reached 58% in 2017.1123 (49.8%) of the deaths were male, 82.2% of them were 65 years old and above. The most death rate is between 8: 00–11: 59 between hours of death (p<0.001). Circulatory system diseases are in the first place with 54.9% in causes of death, while cancers are the second with 15%. The rate of malignant neoplasms of the larynx and trachea/bronchus/lung is the first with 23.3% of the tumors with the cause of death, while the stomach cancer is the second with 22.7%.
Conclusion: In order to analyze the death statistics safely, records must be made with the internationally accepted diagnostic classification. In our study, it was similar to Turkey’s cause of death statistics. However, the striking point was especially in cancer types among cancer-related deaths. In particular, deaths due to stomach cancer is much higher than the average of Turkey and should be investigated.

Keywords: death reporting system, ICD 10, cause of deaths, Erzurum


Meryem Merve Ören, Emine Füsun Karaşahin, Mahmut Uçar, Özgür Çelebi&775;, Savaş Karahasanoğlu. Temporal Change of Erzurum City Death Notification System Data and Evaluation of 2017 Deaths. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 246-252

Sorumlu Yazar: Meryem Merve Ören, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git