Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Kombine Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti ve Anterior Palatoplasti Sonuçlarımız [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 200-204 | DOI: 10.5505/kjms.2020.32748  

Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Kombine Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti ve Anterior Palatoplasti Sonuçlarımız

İhsan Kuzucu1, Deniz Baklacı2
1Özel Medisun Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Kombine ekspansiyon sfinkter faringoplasti (ESF) ve anterior palatoplasti (AP) ameliyatı tıkayıcı uyku apnesi sendromunun (TUAS) cerrahi tedavisinde uygulanan etkili bir cerrahi yöntemdir. Çalışmamızın amacı TUAS nedeniyle kombine ESF+AP uygulanan hastalarda tedavi etkinliğinin polisomnografi (PSG) sonuçları ile değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metot: Hastanemizde 2016–2019 yılları arasında kombine ESF+AP ameliyatı yapılan hastalar retrospektif dosya taraması ile belirlendi. Preoperatif ve postoperatif 3. ay PSG yapılan hastalar belirlendi. Preoperatif PSG verilerine göre hafif TUAS’ı olan 47 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), pre- ve post-operatif dönem apne-hipopne indeksi (AHİ), Epworth uykululuk ölçek skorları ve diğer PSG verileri kaydedildi.
Bulgular: Hastaların preoperatif AHİ değeri 10,6±3,1; postoperatif AHI değeri 3,5±1,2 olarak rapor edildi (p<0,001). Başarı kriteri AHİ’deki %50 azalma olarak kabul edildiğinde 41 hastada (%87,2) başarı elde edildi. Hastaların uyku latansı ve Epworth skoru değerlerinde de ameliyatla istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma tespit edildi (sırasıyla p<0,001; p=0,005).
Sonuç: Kombine ESF+AP ameliyatı hafif TUAS’ı olan uygun hastalarda etkin bir cerrahi tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Ekspansiyon sfinkter faringoplasti, anterior palatoplasti, polisomnografi, tıkayıcı uyku apne sendromu


The Results of Combined Expansion Sphincter Pharyngoplasty and Anterior Palatoplasty in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome

İhsan Kuzucu1, Deniz Baklacı2
1Medisun Private Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey
2Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Zonguldak, Turkey

Aim: Combined expansion sphincter pharyngoplasty (ESF) and anterior palatoplasty (AP) surgery is an effective surgical method for the treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). The aim of this study was to evaluate the efficacy of polysomnography (PSG) in patients treated with combined ESF + AP for OSAS.
Material and Method: Patients who underwent combined ESF + AP surgery in our hospital between 2016–2019 were identified by retrospective file scanning. Preoperative and postoperative 3rd month PSG patients were identified. Forty-seven patients with mild OSAS according to preoperative PSG data were included in the study. Age, sex, body mass index (BMI), pre- and post-operative apnea-hypopnea index (AHI), Epworth sleepiness scale scores and other PSG data were recorded.
Results: Preoperative AHI values were 10.6±3.1; postoperative AHI was reported as 3.5±1.2 (p<0.001). Success criteria were achieved in 41 patients (87.2%) when the criterion of success was accepted as a 50% reduction in AHI. Sleep latency and Epworth scores were also significantly decreased by surgery (p<0.001; p=0.005, respectively).
Conclusion: Combined ESF + AP is an effective surgical treatment modality in eligible patients with mild OSAS.

Keywords: Extension sphincter pharyngoplasty, anterior palatoplasty, polysomnography, obstructive sleep apnea syndrome


İhsan Kuzucu, Deniz Baklacı. The Results of Combined Expansion Sphincter Pharyngoplasty and Anterior Palatoplasty in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 200-204

Sorumlu Yazar: İhsan Kuzucu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git