Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde Fetal Penis Uzunluk Ölçümü [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 295-298 | DOI: 10.5505/kjms.2021.08068  

Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde Fetal Penis Uzunluk Ölçümü

Cem Yener, Füsun Varol, Esra Altan Erbilen, Sinan Ateş, Cenk Sayın
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Edirne, Türki̇ye

Amaç: On dokuz ile yirmi üçüncü hafta arasındaki fetüslerde fetal penis uzunluğu için referans aralığı hazırlamayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Perinatoloji Kliniğimizde 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında takip edilen gebelerin dosyaları retrospektif incelendi. Çalışmaya 19 ile 23 gebelik hafta arasındaki 103 hasta alındı.
Bulgular: Fetal penis uzunluğu gebelik haftası ilerledikçe artmış gözlendi. 19 ile 23 haftalar arası mean ± SD fetal penis uzunluğu (cm) 0,81±0,23 olarak bulundu.
Sonuç: İkinci trimester ultrason muayenesi sırasında fetal penis uzunluğu ölçülebilir. Penis gelişimindeki kusurların belirlenmesi daha ileri tanısal çalışmayı zorunlu kıldığından bu ölçümler gerekli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: penis, prenatal tanı, ultrason


Measurement of Fetal Penile Length in Thrace Region of Turkey

Cem Yener, Füsun Varol, Esra Altan Erbilen, Sinan Ateş, Cenk Sayın
Department of Obstetrics and Gynaecology, Division of Perinatology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Aim: To provide a reference range for fetal penile length obtained by prenatal sonography between 19th and 23rd weeks of pregnancy.
Material and Method: The medical records of pregnant women who were followed-up in our department of Perinatology during the time period of 1st of January 2019 to 31st of December 2019 were reviewed retrospectively. Total 103 patients between 19th and 23rd weeks of gestation were included in the study.
Results: Fetal penile length increased as the gestation proceeded. Mean ± SD penile length (cm) between 19th and 23rd weeks of gestation was found to be 0.81±0.23.
Conclusion: Ultrasound measurements of fetal penile length can be performed within the second-trimester anomaly scan, and these measurements appear to be necessary because identification of true penile maldevelopment obligates further diagnostic workup.

Keywords: penis, prenatal diagnose, ultrasound


Cem Yener, Füsun Varol, Esra Altan Erbilen, Sinan Ateş, Cenk Sayın. Measurement of Fetal Penile Length in Thrace Region of Turkey. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 295-298

Sorumlu Yazar: Cem Yener, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git