Kafkas J Med Sci: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - Ağustos 2021
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı Bağımlılığının Boyun Ağrısı ve Disabilite Üzerine Etkisi
The Effect of Smartphone Addiction on Neck Pain and Disability in University Students
Sevtap Badil Güloğlu, Ümit Yalçın
doi: 10.5505/kjms.2021.75057  Sayfalar 225 - 230

3.
Akut Miyokart Enfarktüsü Nedeniyle Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Kontrast Kaynaklı Akut Böbrek Hasarı Tespitinde C-reaktif Protein - Albümin Oranının Öngördürücü Değeri
The Predictive Value of C-reactive Protein to Albumin Ratio to Detect Contrast-induced Acute Kidney Injury in Patients with Acute Myocardial Infarction Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
Ahmet Karakurt
doi: 10.5505/kjms.2021.13285  Sayfalar 231 - 243

4.
Siirt İlindeki Bruselloz Tanılı 112 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of 112 Patients with Brucellosis Diagnosis in Siirt
Osman Özüdoğru, Ömer Acer
doi: 10.5505/kjms.2021.55481  Sayfalar 244 - 249

5.
Kronik Akciğer Hastalığına Sahip Hastalar Arasında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
The Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients with Chronic Lung Disease
Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Erhan Akıncı
doi: 10.5505/kjms.2021.96530  Sayfalar 250 - 255

6.
Obez Bireylerde Sosyal Kaygı Düzeyi ve Sosyal Kaygıyı Etkileyen Etmenler
Social Anxiety Level Among Obese People and Factors That Influence Social Anxiety
Muhammet Ramiz Aktaş, Erol Özmen
doi: 10.5505/kjms.2021.73444  Sayfalar 256 - 262

7.
Çocukluk Çağı Obezitesinde Pupil Fonksiyonları ve Wavefront Aberasyonlar
Pupillary Functions and Wavefront Aberrations in Childhood Obesity
Abdullah İlhan, Ümit Yolcu, Salih Altun, Uzeyir Erdem
doi: 10.5505/kjms.2021.76094  Sayfalar 263 - 267

8.
ST Segment Yükselmesiz Myokard İnfarktüsünde Gensini Skoru ile Elektrokardiyografik Frontal QRS-T Açısı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Electrocardiographic Frontal QRS-T Angle and Gencini Score in Non-ST Segment Elevated Myocardial Infarction
Sefa Gül, Güney Erdoğan, Osman Can Yontar, Uğur Arslan
doi: 10.5505/kjms.2021.35119  Sayfalar 268 - 274

9.
Kolorektal Kanserli Hastalarda Tümör Taraflılığının Önemi ve Diğer Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi
The Importance of the Tumor Sidedness and Its Relationship with Other Clinicopathological Features in Patients with Colorectal Cancer
Nilgün Söğütçü, Şahin Laçin, Halis Yerlikaya, Deniz Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2021.58751  Sayfalar 275 - 281

10.
Tiroid Nodüllerinde Sitopatolojik ve Histopatolojik Uyum Değerlendirmesi: 425 Olgu İçeren Tek Merkez Çalışması
Evaluation of Cytopathological and Histopathological Compatibility in Thyroid Nodules: Single Center Study with 425 Cases
Nazlı Sena Şeker, Şeyhmus Kaya, Ayhan Şenol, Hikmet Soylu
doi: 10.5505/kjms.2021.46362  Sayfalar 282 - 287

11.
Türkiye’nin Adıyaman İlinde İnsanların COVID-19 Salgınına Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Knowledge, Attitude and Practice Towards COVID-19 Among People in Adiyaman, Turkey
Emel Dündar, Ferit Kaya, Edibe Pirincci
doi: 10.5505/kjms.2021.02259  Sayfalar 288 - 294

12.
Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde Fetal Penis Uzunluk Ölçümü
Measurement of Fetal Penile Length in Thrace Region of Turkey
Cem Yener, Füsun Varol, Esra Altan Erbilen, Sinan Ateş, Cenk Sayın
doi: 10.5505/kjms.2021.08068  Sayfalar 295 - 298

13.
Scilla autumnalis Ekstrelerinin U-87 MG İnsan Glioblastoma Hücreleri Üzerinde Etkileri
Effects of Scilla autumnalis Extracts on U87-MG Human Glioblastoma Cells
Murat Pekmez, Çağatay Tarhan, Ali Zeytunluoglu, Murat Turan, Şefika Beyza Mete, Aylin Köseler
doi: 10.5505/kjms.2021.75688  Sayfalar 299 - 306

14.
Üriner Sistem Enfeksiyonlu Bireylerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M, TEM ve SHV Tipi Genişlemiş Spektrumlu Beta-laktamaz Aktivitesinin Otomatize Sistem ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of CTX-M, TEM and SHV Type Extended Spectrum Beta-Lactamase Activity with Automated System and Molecular Methods in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Individuals with Urinary Track Infections
Sibel Deniz, Fatih Büyük, Kenan Murat
doi: 10.5505/kjms.2021.53367  Sayfalar 307 - 317

15.
Taxifolinin Sıçanlarda Amikasin ile İndüklenen Ototoksisiteye Karşı Koruyucu Etkisi: Biyokimyasal ve Histopatolojik Değerlendirme
The Protective Effect of Taxifolin Against Amikacin-induced Ototoxicity in Rats: a Biochemical and Histopathological Evaluation
Ertuğrul Erhan, İsmail Salcan, Muhammet Dilber, Cebrail Gürsul, Sevil Karahan Yılmaz, T. Abdulkadir Çoban, Ferda Keskin Çimen, Halis Süleyman
doi: 10.5505/kjms.2021.59375  Sayfalar 318 - 323

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
16.
İnfantta Vitamin B12 Eksikliğinin Nadir Bir Bulgusu: Letarji
A Rare Finding of Vitamin B12 Deficiency in Infancy: Lethargy
Sema Ateş, Mehmet Gündüz
doi: 10.5505/kjms.2021.59144  Sayfalar 324 - 327

17.
Bir COVID-19 Hastasında Profilaktik Subkutan Enoksaparin Tedavisi Sonrası Rektus Kılıf Hematomu
Rectus Sheath Hematoma After Prophylactic Subcutaneous Enoxaparin Treatment in a COVID-19 Patient
Muharrem Bayrak, Kenan Çadirci, Mustafa Kahraman
doi: 10.5505/kjms.2021.80000  Sayfalar 328 - 331

DERLEME
18.
Metabolik Cerrahi Nedir? Kime ve Ne Zaman Yapılmalıdır?
What is Metabolic Surgery? To Whom and When Should It Be Applied?
Fatih Çiftçi
doi: 10.5505/kjms.2021.43403  Sayfalar 332 - 335

19.
Diyabet ve Aterosklerozda İnflamasyon: Makro ve Mikro Besin Ögeleri ile NLRP3 İnflamazomu İlişkisi
Inflammation in Diabetes and Atherosclerosis: Relationship Between Macro/Micronutrients and the NLRP3 Inflammasome
Gülden Arman, Reyhan Nergiz Ünal
doi: 10.5505/kjms.2021.37999  Sayfalar 336 - 349

EDITÖRE MEKTUP
20.
Kemik Metastazı Tedavisinde Hedefleyici Radyoterapinin Eksternal Işın Radyoterapisi ile Eşzamanlı Kullanımı
Simultaneous Use of Targeted Radiotherapy with External Beam Radiotherapy in the Treatment of Bone Metastasis
Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/kjms.2021.66742  Sayfalar 350 - 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git