Taxifolinin Sıçanlarda Amikasin ile İndüklenen Ototoksisiteye Karşı Koruyucu Etkisi: Biyokimyasal ve Histopatolojik Değerlendirme [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 318-323 | DOI: 10.5505/kjms.2021.59375  

Taxifolinin Sıçanlarda Amikasin ile İndüklenen Ototoksisiteye Karşı Koruyucu Etkisi: Biyokimyasal ve Histopatolojik Değerlendirme

Ertuğrul Erhan1, İsmail Salcan2, Muhammet Dilber3, Cebrail Gürsul4, Sevil Karahan Yılmaz5, T. Abdulkadir Çoban6, Ferda Keskin Çimen7, Halis Süleyman8
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı, Erzincan
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Bölümü, Erzincan
3Dilber ENT & Aesthetic Clinic
4Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Erzincan
5Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı, Erzincan
6Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzincan
7Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Patoloji Ana Bilim Dalı, Erzincan
8Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzincan

Amaç: Amikasin, yarı sentetik aminoglikozid türevi antibakteriyel bir ilaçtır. Amikasinin kalıcı işitme kaybına yol açan kokleotoksik etkileri rapor edilmiştir. Amikasin ototoksisitesinden, reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı üretimi sorumlu tutulmaktadır. Çalışmamızda amikasin ile indüklenen ototoksisiteye karşı koruyucu etkisini araştıracağımız Taxifolin (3.5.7,3,4-pentahydroxy flavanone) antioksidan bir flavonoiddir. Taxifolinin albino Wistar türü erkek sıçanlarda amikasin ile indüklenen ototoksisiteye karşı koruyucu etkisini biyokimyasal ve histopatolojik olarak araştırmak amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot: Hayvanların TAK grubuna taxifolin 50 mg/kg (n-6) oral yoldan gavajla verildi. AMK (n-6) ve HG (n-6) gruplarına ise çözücü olarak distile su aynı hacimde aynı yöntemle uygulandı. Taxifolin ve distile su verildikten bir saat sonra TAK ve AMK gruplarına amikasin 200 mg/kg intramusküler yoldan enjekte edildi. Bu prosedür günde bir defa 14 gün boyunca uygulandı. Bu süre sonunda yüksek doz ketamile (120 mg/kg) öldürülen hayvanlardan çıkarılan koklea dokuları biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelendi.
Bulgular: Malondialdehid (MDA) ve total oksidan statusun (TOS) yüksek, total glutatyon (tGSH) ve total antioksidan statüsun (TAS) düşük bulunduğu AMK grubunun koklea dokusunda ödem ve destrüksiyon gibi histopatolojik hasar görülmüştür. Ancak, MDA, TOS, tGSH ve TAS düzeyleri HG grubuna yakın olan TAK grubunda hafif ödem dışında herhangi bir histopatolojik bulgulara rastlanmadı.
Sonuç: Taksifolin, amikasinle ilişkili koklea hasarının önlenmesinde yararlı olabileceğini işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: amikasin, taksifolin, ototoksitite, rat


The Protective Effect of Taxifolin Against Amikacin-induced Ototoxicity in Rats: a Biochemical and Histopathological Evaluation

Ertuğrul Erhan1, İsmail Salcan2, Muhammet Dilber3, Cebrail Gürsul4, Sevil Karahan Yılmaz5, T. Abdulkadir Çoban6, Ferda Keskin Çimen7, Halis Süleyman8
1Department of Otorhinolaryngology, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
3Dilber ENT & Aesthetic Clinic, Istanbul, Turkey
4Department of Physiology, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
5Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey
6Department of Biochemistry, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
7Department of Medical Pathology, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
8Department of Pharmacology, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey

Aim: Amikacin is a semi-synthetic aminoglycoside derivative antibacterial drug. Amikacin’s cochleotoxic effects causing permanent hearing loss have been reported. Over-production of reactive oxygen species (ROS) are responsible for the ototoxicity of amikacin. The study investigates the protective effect of Taxifolin (3.5.7.3.4-pentahydroxy flavanone), an antioxidant flavonoid, against amikacin-induced ototoxicity. The objective is to biochemically and histopathologically investigate the protective effect of taxifolin against amikacin-induced ototoxicity in male albino Wistar rats.
Material and Method: TAK group animals were administered taxifolin 50 mg/kg (n-6) by oral gavage. AMK (n-6) and HG (n-6) groups were administered distilled water as solvent using the same method. One hour after taxifolin and distilled water administration, TAK and AMK groups were given 200 mg/kg amikacin by intramuscular route. This procedure was performed once a day for 14 days. Cochlear tissues extracted from the animals killed after this period with high doses of ketamine (120 mg/kg) were investigated biochemically and histopathologically.
Results: Histopathological damage such as edema and deconstruction was observed in cochlear tissues of the AMK group where malondialdehyde (MDA) and total oxidant status (TOS) were high and total glutathione (tGSH) and total antioxidant status (TAS) were low. However, no histopathological finding except for mild edema was observed in the TAK group where MDA, TOS, tGSH, and TAS levels were close to those of the HG group.
Conclusion: Taxifolin may be beneficial in terms of preventing amikacin-induced cochlear damage.

Keywords: amikacin, taxifolin, ototoxicity, rat


Ertuğrul Erhan, İsmail Salcan, Muhammet Dilber, Cebrail Gürsul, Sevil Karahan Yılmaz, T. Abdulkadir Çoban, Ferda Keskin Çimen, Halis Süleyman. The Protective Effect of Taxifolin Against Amikacin-induced Ototoxicity in Rats: a Biochemical and Histopathological Evaluation. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 318-323

Sorumlu Yazar: Halis Süleyman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git