Çocukluk Çağı Obezitesinde Pupil Fonksiyonları ve Wavefront Aberasyonlar [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 263-267 | DOI: 10.5505/kjms.2021.76094  

Çocukluk Çağı Obezitesinde Pupil Fonksiyonları ve Wavefront Aberasyonlar

Abdullah İlhan1, Ümit Yolcu2, Salih Altun1, Uzeyir Erdem3
1Era Göz Merkezi
2Ankasu Göz Merkezi
3Bağımsız Araştırmacı

Amaç: Çalışmanın amacı pupiller fonksiyonlar ve wavefront aberasyonların çocukluk çağı obezitesi ile arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
Materyal ve Metot: Bu vaka kontrol çalışmasında 54 obez çocuk (vücut kitle indeksi ≥95 persentil), yaş ve cinsiyet uyumlu 58 kişilik kontrol grubu (vücut kitle indeksi <85 persentil) ile karşılaştırıldı. Wavefront aberasyonlar ile fotopik ve mezopik pupil boyutu OPDScan II [Pupillometer/Corneal Wavefront Analyser]; [ARK-10000 system (Nidek, Japan)] ile tespit edildi.
Bulgular: Fotopik pupil boyutları obez çocuklarda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde küçüktü (3,68±0,64 (2,61–6,09), 4,83±0,63 (2,94–6,26 mm, sırasıyla; p<0,001). Mezopik pupil boyutları obez çocuklarda daha büyüktü ancak fark anlamlı değildi (6,88±0,58 (5,24–8,89), 6,65±0,77 (5,16–8,62) mm; p>0,05). Toplam optik aberasyonlar obez çocuklarda anlamlı düzeyde yüksekti (1,17±0,79, 0,88±0,47; p<0,01). Coma, trefoil ve toplam üst sıra aberasyonları içeren diğer bütün aberasyonlar obez çocuklarda yüksek iken fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Bu çalışma pupiller fonksiyon, toplam wavefront aberasyonlar ve obezite arasında bir ilişkiyi göstermiştir. Bu veriler obezitenin, çocuklarda azalmış optik kalite ile ilişkili aberasyonlar için önemli bir risk faktörü olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı obezitesi, oküler Wavefront aberasyon, pupil çapı


Pupillary Functions and Wavefront Aberrations in Childhood Obesity

Abdullah İlhan1, Ümit Yolcu2, Salih Altun1, Uzeyir Erdem3
1Era Eye Center
2Ankasu Eye Center
3Independent Researcher, Ankara, Turkey

Aim: The purpose of this study is to investigate the relationship between pupillary functions, wavefront aberrations, and childhood obesity.
Material and Method: Fifty-four obese children (≥95th body mass index percentile) were compared with 58 age– and gender- matched controls (<85th body mass index percentile) in this case-control study. Wavefront aberrations, mesopic and photopic pupil diameters were assessed by means of OPD-Scan II [Pupillometer/Corneal Wavefront Analyser]; [ARK-10000 system (Nidek, Japan)].
Results: Photopic pupil sizes in obese children were significantly smaller than the control group (3.68±0.64 (2.61–6.09), 4.83±0.63 (2.94–6.26) mm; p<0.001). Mesopic pupil sizes in obese children were bigger than control group but it was not significant (6.88±0.58 (5.24–8.89), 6.65±0.77 (5.16–8.62) mm; p>0.05). Total optical aberrations were also significantly higher in obese children (1.17±0.79, 0.88±0.47; p<0.01). The other aberrations such as tetrafoil, trefoil, coma, and total high order aberrations were higher in obese children but these changes were insignificant.
Conclusion: This study showed an association between pupillary functions, total wavefront aberrations, and obesity. These data suggest that obesity might be an important risk factor for aberrations associated with diminished optical quality in children.

Keywords: childhood obesity, ocular Wavefront aberration, pupil size


Abdullah İlhan, Ümit Yolcu, Salih Altun, Uzeyir Erdem. Pupillary Functions and Wavefront Aberrations in Childhood Obesity. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 263-267

Sorumlu Yazar: Abdullah İlhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git