Scilla autumnalis Ekstrelerinin U-87 MG İnsan Glioblastoma Hücreleri Üzerinde Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 299-306 | DOI: 10.5505/kjms.2021.75688  

Scilla autumnalis Ekstrelerinin U-87 MG İnsan Glioblastoma Hücreleri Üzerinde Etkileri

Murat Pekmez1, Çağatay Tarhan1, Ali Zeytunluoglu2, Murat Turan3, Şefika Beyza Mete1, Aylin Köseler4
1İstanbul Üniversitesi; Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve GenetiK Bölümü
2Pamukkale Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Denizli
3Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum
4Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümü, Denizli

Aim: This study aimed to measure the effects of Scilla autumnalis extracts which might act as potential plant based chemotherapeutic, on U87 glioblastoma cell line.
Material and Method: Cytotoxicity assays were performed by determining the cell viability of the samples with MTT (3 – (4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide). Gene expression levels of glucose transporter 1 (GLUT1), Glucose transporter 3 (GLUT3), Glucose transporter 4 (GLUT4), Hexokinase 1 (HK1) and Hexokinase 2 (HK2), multidrug resistance1 (MDR1), Cytochrome P450 Family 2 Subfamily E Member 1 (CYP2E1) and Pregnane X receptor (PXR) was analyzed in glioblastoma cells using quantitative real-time RT-PCR.
Results: According to the analysis, we observed a 10% increase in the expression of Glut1, however, we did not observe a difference in Glut3 expression. For Glut4, root ethanol extract decreased its expression by 13% but shoot extracts elevated the expression levels by only 5–6%. We determined the low expression levels of HK1 and HK2 in glioblastoma compared to the control group. S.autumnalis root extract led to a slight increase in MDR1 expression. We found that the expression level of CYP2E1 was 20% lower in glioblastoma cells treated with Scilla autumnalis root and shoots extracts compared to the control group. We determined downregulation in PXR expression.
Conclusion: This study may contribute significantly to the understanding of the cytotoxic effect of Scilla autumnalis. This approach may allow the possibility of Scilla autumnalis plant extract as a candidate drug for the treatment of glioblastoma.

Anahtar Kelimeler: Scilla autumnalis, glioblastoma; kanser tedavisi


Effects of Scilla autumnalis Extracts on U87-MG Human Glioblastoma Cells

Murat Pekmez1, Çağatay Tarhan1, Ali Zeytunluoglu2, Murat Turan3, Şefika Beyza Mete1, Aylin Köseler4
1Department of Molecular Biology and Genetics, Istanbul University Faculty of Science, Istanbul, Turkey
2Department of Electronics and Automation, Pamukkale University Vocational School of Technical Sciences, Denizli, Turkey
3Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Erzurum Technical University, Erzurum, Turkey
4Department of Biophysics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

Amaç: Bu çalışmada U87 glioblastoma hücre hattı üzerinde bitkisel temelli kemoterapötik olarak davranma potansiyeli taşıyan Scilla autumnalis özütünün etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Sitotoksisite deneyleri örneklerin canlılığının MTT (3 – (4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) yöntemiyle belirlenmesiyle saptanmıştır. Glioblastoma hücreelerindeki Glukoz transporter 1 (GLUT1), Glukoz transporter 3 (GLUT3), Glukoz transporter 4 (GLUT4), Heksokinaz 1 (HK1) and Heksokinaz 2 (HK2), Multidrug resistance1 (MDR1), Cytochrome P450 Family 2 Subfamily E Member 1 (CYP2E1) ve Pregnane X receptor (PXR) gen anlatım düzeyleri kantitatif RT-PCR kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Elde edilen sonuçlara gore GLUT1 anlatımı %10 düzeyinde artarken GLUT3 anlatımında bir değişiklik saptanmamıştır. Kök etanol özütü GLUT4 anlatımını %13 kadar azaltırken gövde özütü %5–6 civarında artırmıştır. Glioblastomadaki HF1 ve HK2 anlatım düzeyleri control grubuna gore önemli ölçüde düşük olarak bulunmmuştur. S.autumnalis kök özütü MDR1 anlatımında küçükbir miktar artışa yol açmıştır. CYP2E1’nin anlatım düzeyinin S. autumnalis’in kök ve gövde özütü uygulanmış glioblastoma hücrelerinde kontrol grubuna göre %20 oranında düştüğü saptanmışken PXR anlatımının da azaldığı gözlemlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışma S.autumnalis’in sitotoksik etkisinin anlaşılmasına önemli bir katkı sunabilir. Bu yaklaşım S.autumnalis bitki özütünün glioblastoma tedavisinde

Keywords: Scilla autumnalis, glioblastoma; cancer treatment


Murat Pekmez, Çağatay Tarhan, Ali Zeytunluoglu, Murat Turan, Şefika Beyza Mete, Aylin Köseler. Effects of Scilla autumnalis Extracts on U87-MG Human Glioblastoma Cells. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 299-306

Sorumlu Yazar: Murat Pekmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git