COVID-19 Sürecinde Acil Servisten Göğüs Cerrahisi Kliniğine Başvuran Yaşlı Geriatri Hastalarının Değerlendirmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 170-174 | DOI: 10.5505/kjms.2022.10437  

COVID-19 Sürecinde Acil Servisten Göğüs Cerrahisi Kliniğine Başvuran Yaşlı Geriatri Hastalarının Değerlendirmesi

Süleyman Anıl Akboğa1, Anıl Gökçe1, Merve Hatipoğlu1, Yücel Akkaş1, Hakan Oğuztürk2, Bülent Koçer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada pandemi sürecinde 80 yaş ve üstü geriatrik hastaların travma ve travma dışı sebeplerle acil servise başvurularının incelenmesi ve çıkan sonuçların, pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalar ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmaya Mart 2020-Mart 2021 tarihleri arasında 80 yaş üstü toraks travması sebebiyle acil servisden göğüs cerrahisine danışılan 49 hasta ile travma dışı sebeplerle göğüs cerrahisine danışılan 62 hasta olmak üzere toplam 111 hasta dahil edilmiştir.
Bulgular: Söz konusu pandemi döneminde kadın hastaların istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sık travma nedeniyle acil servise başvurdukları, erkek hastaların ise travma dışı nedenlerle acil servise daha sık başvurdukları saptandı (p=0,021). Pandemide travma ile başvuran 49 hastanın 22’sinin (%44,9), travma dışı nedenlerle başvuran 62 hastanın 10’unun (%16,1) hastanede yattığı saptandı (p=0,001).
Sonuç: Geriatrik nüfusta, kronik hastalıkların veya malignite gibi asemptomatik seyredip ilerleyici karakterdeki hastalıkların sık görülmesi ve pandemik kısıtlamaların hastaneye ulaşmada sıkıntı yaratması sebebiyle başta malignite hastaları olmak üzere birçok hastanın evrelerinin ilerlediğini biliyoruz. Bu sebeple bundan sonra meydana gelebilecek başka pandemi süreçlerini yönetirken geriatrik nüfusun (özellikle ileri yaş geriatrik hastaların) hastaneye başvurularını geciktirmemeleri gerektiğini ve bu hususta halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde gelişebilecek başka pandemilerde, geriatrik hastalara uygulanacak kısıtlamalar sonucunda toplumsal hareketsizliğin (kronik hastalıklar veya neoplazi hastalarının hastaneye ulaşmadaki gecikmeleri sebebiyle) mortaliteyi, pandeminin meydana getirdiği mortaliteye göre çok daha fazla artırabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: geriatri, covid-19, pandemi, toraks travması


Evaluation of Older Geriatric Patients Consulting the Thoracic Surgery Clinic from the Emergency Department During COVID-19

Süleyman Anıl Akboğa1, Anıl Gökçe1, Merve Hatipoğlu1, Yücel Akkaş1, Hakan Oğuztürk2, Bülent Koçer1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Aim: This study was designed to examine the applications of geriatric patients aged 80 and over to emergency service for trauma and non-traumatic reasons and to evaluate the relationship between those findings and the restrictions applied due to the COVID-19 pandemic.
Material and Method: A total of 111 patients over the age of 80, including 49 patients who were directed from the emergency room to thoracic surgery due to thoracic trauma and 62 patients who were referred to thoracic surgery for non-traumatic reasons, were included in the study between March 2020 and March 2021.
Results: During the pandemic period in question, it was found that female patients were admitted to the emergency department due to trauma statistically significantly more often while male patients were more often admitted to the emergency department for non-traumatic reasons (p=0.021). It was furthermore found that 22 (44.9%) of the 49 patients who presented with trauma were hospitalized, while 10 (16.1%) of the 62 patients who presented for non-traumatic reasons were hospitalized (p=0.001).
Conclusion: We know that the course of disease of many patients, especially patients with malignancies, continues to progress with the frequent occurrence of chronic diseases or diseases with asymptomatic and progressive characteristics in the geriatric population. At the same time, pandemic restrictions may cause difficulties in reaching the hospital. For this reason, we advise that the geriatric population, especially older geriatric patients, not delay hospital visits in the face of any other pandemic-related restrictions that may be applied. The general public should also be made aware of this issue. Otherwise, the social inactivity imposed as a result of such pandemic- related restrictions may increase the mortality rate among geriatric patients due to chronic diseases or neoplasias far beyond the mortality rate that occurs due to the pandemic itself.

Keywords: geriatrics, covid-19, pandemic, thoracic trauma


Süleyman Anıl Akboğa, Anıl Gökçe, Merve Hatipoğlu, Yücel Akkaş, Hakan Oğuztürk, Bülent Koçer. Evaluation of Older Geriatric Patients Consulting the Thoracic Surgery Clinic from the Emergency Department During COVID-19. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 170-174

Sorumlu Yazar: Süleyman Anıl Akboğa, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git