Kafkas J Med Sci: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - Ağustos 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İskemik İnme Hastalarında Nötrofil/Lenfosit ile Platelet/Lenfosit Oranının NIHSS’e Göre Hastalık Prognoz Tahminindeki Yeri
Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/ Lymphocyte Ratio Values in Patients with Ischemic Stroke in Terms of Disease Severity Based on NIHSS
İrem Yıldırım, Halit Güneş, Kürşat Usalan
doi: 10.5505/kjms.2022.65625  Sayfalar 93 - 97

3.
Asistan Hekimlerin İyi Olma Hali, Psikolojik Dayanıklılığı ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
Relationship Between Well-Being, Psychological Resilience, and Life Satisfaction of Residents
Tahsin Erfen, Selen Acehan, Fulya Cenkseven Önder, Muge Gulen, Cem Isikber, Adem Kaya, Salim Satar
doi: 10.5505/kjms.2022.97820  Sayfalar 98 - 104

4.
Sağlıklı Diz Ekleminde Mozaikplasti Uygulaması Sonrası Gelişen Donör Saha Morbiditesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Donor Field Morbidity After Mosaicplasty Application in the Healthy Knee Joint
Burhan Kurtuluş, Hakan Aslan, Osman Yağız Atlı, Halis Atıl Atilla, Mutlu Akdoğan
doi: 10.5505/kjms.2022.13549  Sayfalar 105 - 110

5.
Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Aşısı: Aşılamanın İlk Günlerinde Sağlık Çalışanlarının Aşıya Yaklaşımları
Healthcare Professionals and COVID-19 Vaccine: Approaches of Health Workers to Vaccination in the First Days of Vaccination
Pınar Özkan Oskay, Gülsüm Kaya, Selma Atındiş, Mustafa Atındiş
doi: 10.5505/kjms.2022.16768  Sayfalar 111 - 115

6.
Covid-19 Hastalarının Tedavisi Sırasında Yoğun Bakım Tahmini
Intensive Care Prediction During Treatment of Covid-19 Patients
Ahmet Şen, Çağatay Erman Öztürk, Sude Hatun Aktimur, Serhat Genç, Selim Görgün
doi: 10.5505/kjms.2022.22316  Sayfalar 116 - 121

7.
Bozulmuş Açlık Glikozu ve Bozulmuş Glikoz Toleransı Olanların Antropometrik Ölçümleri ile Metabolik Parametrelerinin Analiz Sonuçları
Anthropometric Measurements and Analysis Results of Metabolic Parameters of Those with Impaired Fasting Glucose and Impaired Glucose Tolerance
Feyyaz Cakir, Halil Ibrahim Erdogdu, Eray Atalay
doi: 10.5505/kjms.2022.79923  Sayfalar 122 - 126

8.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Covid-19 PCR Pozitif ve PCR Negatif Şüpheli Hastaların Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Klinik ve Laboratuvar Verileri Açısından Karşılaştırılması
Comparing the Computed Tomography Findings of the Covid-19 PCR Positive Patients in Intensive Care Unit and PCR Negative Suspected Patients in Terms of Clinical and Laboratory Data
Murathan Köksal, Erdem Özkan, Elmas Uysal, Handan Ankaralı, Işıl Özkoçak Turan, Adalet Altunsoy Aypak
doi: 10.5505/kjms.2022.95825  Sayfalar 127 - 134

9.
İnsan Meme Kanseri Hücre Hattında (MCF-7) Engeletin’in Hücre Proliferasyonu ve İnvazyonu Üzerindeki Etkileri
The Effects of Engeletin on Cell Proliferation and Invasion in the Human Breast Cancer Cell Line (MCF-7)
Erdem Toktay
doi: 10.5505/kjms.2022.90093  Sayfalar 135 - 140

10.
COVID-19 Pandemisi Testis Torsiyonu Vakalarına Yaklaşımı Etkiledi mi?
Did the COVID-19 Pandemic Affect the Approach to Testicular Torsion Cases?
Mehmet Yılmaz, İbrahim Hacıbey, Ünsal Özkuvancı, Ramazan Ömer Yazar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.5505/kjms.2022.06982  Sayfalar 141 - 145

11.
Bel Ağrısı Olan Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sakroiliak Eklem Varyasyonları
Sacroiliac Joint Variations on Magnetic Resonance Imaging in Patients with Low Back Pain
Aysu Başak Özbalcı
doi: 10.5505/kjms.2022.30906  Sayfalar 146 - 151

12.
COVID-19 Hastalarında Başvuru Sırasında Ölçülen Troponin Değerlerinin Hastaneye Yatış ve Mortalite ile İlişkisi
Association of Admission Troponin Levels with Hospitalization and Mortality in COVID-19 Patients
Alten Oskay, Vefa Çakmak, Hande Şenol, Tülay Oskay, Mert Özen, Atakan Yılmaz, Murat Seyit
doi: 10.5505/kjms.2022.89990  Sayfalar 152 - 159

13.
Psoriasisli Hastalarda Migren Sıklığının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Migraine Frequency in Patients with Psoriasis
Gülhan Aksoy Saraç, Tufan Nayır, Hülya Şirin, Gamze Ketrez, Şadiye Gümüşyayla, Efsun Tanacan, Didem Dinçer Rota
doi: 10.5505/kjms.2022.15046  Sayfalar 160 - 164

14.
Tek Doz Antenatal Steroid Tedavisi Gestasyonel Yaşı <30 Hafta Bebeklerde Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkili mi?
Is There a Beneficial Effect of Single Dose Antenatal Steroid Therapy on Mortality and Morbidities in Infants <30 Weeks Gestational Age?
Handan Bezirganoğlu, Fatma Nur Sarı, Şerife Suna Oğuz, Evrim Alyamaç Dizdar, Mehmet Büyüktiryaki
doi: 10.5505/kjms.2022.25428  Sayfalar 165 - 169

15.
COVID-19 Sürecinde Acil Servisten Göğüs Cerrahisi Kliniğine Başvuran Yaşlı Geriatri Hastalarının Değerlendirmesi
Evaluation of Older Geriatric Patients Consulting the Thoracic Surgery Clinic from the Emergency Department During COVID-19
Süleyman Anıl Akboğa, Anıl Gökçe, Merve Hatipoğlu, Yücel Akkaş, Hakan Oğuztürk, Bülent Koçer
doi: 10.5505/kjms.2022.10437  Sayfalar 170 - 174

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
16.
İnfantil Melanotik Nöroektodermal Tümör: Nadir Bir Olgu Sunumu
Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy: A Rare Case Report
Murat Çelik, Sümeyye Nur Tataroğlu, Serdar Uğraş
doi: 10.5505/kjms.2022.52207  Sayfalar 175 - 178

DERLEME
17.
Sırt Masajının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme
The Effect of Back Massage on Sleep Quality: A Systematic Review
Reva Balcı Akpınar, Gülnur Akın, Emrah Ay
doi: 10.5505/kjms.2022.25932  Sayfalar 179 - 184

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git