Covid-19 Hastalarının Tedavisi Sırasında Yoğun Bakım Tahmini [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 116-121 | DOI: 10.5505/kjms.2022.22316  

Covid-19 Hastalarının Tedavisi Sırasında Yoğun Bakım Tahmini

Ahmet Şen1, Çağatay Erman Öztürk2, Sude Hatun Aktimur3, Serhat Genç4, Selim Görgün5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad., Trabzon
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Samsun
3Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilimdalı, Samsun
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Bölümü, Samsun
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun

Amaç: Covid-19 tanısıyla hastaneye yatışı yapılan hastaların rutin tetkikleri, klinik, radyolojik bulguları ile tedavisi devam eden hastaların klinik seyrini ve yoğun bakıma alınma ihtimalini önceden gösterebilecek belirteçleri araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Covid-19 tedavisi için takip edilen hastaların hastaneye yatış günü muayene ve bulguları retrospektif olarak yoğun bakıma yatışlarının ilk günkü verileriyle karşılaştırıldı.
Bulgular: Serviste ilk gün Covid-19 tanısı ile tedavi edilen 195 hastadan. Ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük en sık görülen semptomlardı. Hastaların servisteki ilk günlerinde trombosit ve lenfosit oranı yoğun bakımdaki ilk günlere göre daha yüksek bulundu ve meydana gelen değişim istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). SOFA puanı ile cinsiyet arasında (p<0,05), SOFA puanı ile yaş arasında (p<0,05) anlamlı fark bulundu.
Sonuç: İleri yaş, diyabet, hipertansiyon, kalp ve solunum yetmezliği hastalıkları, akut ve kronik böbrek yetmezliği gibi komorbid hastalıkları olan Covid-19 hastaları daha yüksek risk taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, covid-19, PLR, SOFA skoru


Intensive Care Prediction During Treatment of Covid-19 Patients

Ahmet Şen1, Çağatay Erman Öztürk2, Sude Hatun Aktimur3, Serhat Genç4, Selim Görgün5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Science University, Trabzon Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye
22Department of Intensive Care, Health Science University, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
33Department of Hematology, Samsun University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
4Department of Statistics, Health Science University, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
5Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Health Science University, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye

Aim: We aimed to research the routine examinations, clinical and radiological findings of patients hospitalized with the diagnosis of Covid-19, the clinical course of the patients whose treatments were ongoing, and the markers that could predict the possibility of admission to the intensive care unit.
Material and Method: Retrospectively compared the examinations and findings on the day of hospitalization of the patients who were followed up for Covid-19 treatment with the data on the first day of their admission to the intensive care unit.
Results: Out of 195 patients treated with the diagnosis of Covid-19 in the service on the first day. Fever, shortness of breath, chest pain, and cough were the most common symptoms. Platelet and lymphocyte ratio was higher in the patients’ first days in the service compared to the first days in intensive care, and the change that occurred was statistically significant (p<0.05). A significant difference was found between SOFA score and gender (p<0.05) and between SOFA score and age (p<0.05).
Conclusion: Covid-19 patients with comorbid diseases such as advanced age, diabetes, hypertension, heart and respiratory failure, and acute and chronic renal failure carry a higher risk.

Keywords: intensive care, covid-19, PLR, SOFA score


Ahmet Şen, Çağatay Erman Öztürk, Sude Hatun Aktimur, Serhat Genç, Selim Görgün. Intensive Care Prediction During Treatment of Covid-19 Patients. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 116-121

Sorumlu Yazar: Ahmet Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git