Psoriasisli Hastalarda Migren Sıklığının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 160-164 | DOI: 10.5505/kjms.2022.15046  

Psoriasisli Hastalarda Migren Sıklığının Değerlendirilmesi

Gülhan Aksoy Saraç1, Tufan Nayır2, Hülya Şirin3, Gamze Ketrez3, Şadiye Gümüşyayla4, Efsun Tanacan1, Didem Dinçer Rota1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara
2TC Sağlık Bakanlığı, Ankara
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk sağlığı Anabilim dalı,Ankara
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Deride sınırlı bir hastalık olduğu düşünülen psoriazis, günümüzde pek çok komorbiditenin eşlik ettiği sistemik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çalışmamız psoriazis hastalarında migren sıklığını belirlemeyi ve psoriazis şiddeti ve süresi ile migrenin sıklığı ve şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışmaya dermatoloji polikliniğine başvuran ve psoriasis tanısı alan 18 yaş üstü 40 hasta ile benzer cinsiyet ve yaş özelliklerine sahip 40 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 80 kişi dahil edildi.
Bulgular: Psoriazis hastalarında ve kontrol grubunda migren sıklığı sırasıyla %35,0 ve %15,0 idi. Psoriazis hastalarında ortanca Psoriazis Alan ve Şiddet İndeksi (PASI) skoru migreni olmayan hastalarda 3,60 (1,20–13,20), migrenli hastalarda 2,90 (1,20–12,00) idi. Migren sıklığı sekiz yıldan uzun süredir hastalığı olan hastalarda %45,0, sekiz yıl ve daha az süredir devam eden hastalarda ise %25,0 idi. Sekiz yıldan uzun süredir psoriazisi olan hastalarda migren insidansı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç: Çalışmamız psoriazis hastalığının şiddeti ve süresinin migren hastalığı ile ilişkili olabileceğine dair önemli veriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: psoriasis, inflamasyon, vasküler, migren


The Evaluation of Migraine Frequency in Patients with Psoriasis

Gülhan Aksoy Saraç1, Tufan Nayır2, Hülya Şirin3, Gamze Ketrez3, Şadiye Gümüşyayla4, Efsun Tanacan1, Didem Dinçer Rota1
11Department of Dermatology, Ufuk University School of Medicine, Ankara, Türkiye
2Turkish Ministry of Health, Ankara, Türkiye
3Department of Public Health, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
4Department of Neurology, Yıldırım Beyazıt University, Ankara,Türkiye

Aim: Psoriasis, previously thought to be a disease restricted to the skin, is now considered systemic, accompanied by numerous comorbidities. Our study aimed to establish the migraine frequency in psoriasis patients and assess the relationship between the severity and duration of psoriasis and the frequency and severity of migraine.
Material and Method: This case-control study was performed in the dermatology outpatient clinic. A total of 80 people, including 40 patients over the age of 18 who applied to the outpatient clinic and were diagnosed with psoriasis, and 40 people with similar gender and age characteristics and other skin problems, were included in the control group.
Results: The frequency of migraine in psoriasis patients was 35.0% and 15.0% in the control group. In psoriasis patients, the median Psoriasis Area and Severity Index (PASI) score was 3.60 (1.20–13.20) in patients without migraine and 2.90 (1.20–12.00) in patients with migraine. Migraine frequency was 45.0% in patients suffering from the disease for more than eight years and 25.0% in patients suffering for eight years or less. The incidence of migraine was significantly higher in patients with psoriasis for more than eight years than in the control group.
Conclusion: Our study presented important outputs that the severity and duration of psoriasis disease might be related to migraine disease.

Keywords: psoriasis, inflammation, vascular, migraine


Gülhan Aksoy Saraç, Tufan Nayır, Hülya Şirin, Gamze Ketrez, Şadiye Gümüşyayla, Efsun Tanacan, Didem Dinçer Rota. The Evaluation of Migraine Frequency in Patients with Psoriasis. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 160-164

Sorumlu Yazar: Gülhan Aksoy Saraç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git