Sırt Masajının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 179-184 | DOI: 10.5505/kjms.2022.25932  

Sırt Masajının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme

Reva Balcı Akpınar1, Gülnur Akın2, Emrah Ay1
1Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın

Amaç: Hamilelik, yaşlılık, sağlık sorunları ve hastaneye yatış gibi durumlar uyku kalitesini olumsuz etkiler. Hastaların uyku problemlerini iyileştirmek hemşirelik bakımının bir parçasıdır. Hemşireler ilaç dışı yöntemlerden biri olan sırt masajı yaparak hastaların uyku problemlerini azaltmaya çalışırlar. Bu sistematik derleme, sırt masajı uygulamasının bireylerin uyku kalitesine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışma PRISMA protokolü takip edilerek yürütülmüştür. Atatürk Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden MEDLINE (EBSCOhost), SAGE, SCIENCE DIRECT, ULAKBİM (ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi), COCHRANE veri tabanları ve SEMANTIC SCHOLAR arama motoru taranmıştır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler kullanılarak yapılan literatür taramasında 1044 makaleye ulaşılmış ve dahil edilme kriterlerine uyan 14 makale incelenmiştir. İncelemeye Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış prospektif, randomize kontrollü veya deneysel/yarı deneysel tasarımlı araştırma makaleleri alınmıştır.
Bulgular: İncelenen araştırmaların %71,4’ü randomize kontrol grupludur. Çalışmaların %92,8’inde masaj süresinin 3 ile 30 dakika arasında değiştiği ve sırt masajının uyku kalitesini iyileştirdiği belirlenmiştir.
Sonuç: Bu kapsam incelemesinde sırt masajı uygulamasının hastaların uyku kalitesini artırmada etkili bir müdahale olduğu ve bu masajın günün geç saatlerinde ve her seansta en az 10 dakika uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sırt masajı, uyku, hemşirelik, sistematik inceleme


The Effect of Back Massage on Sleep Quality: A Systematic Review

Reva Balcı Akpınar1, Gülnur Akın2, Emrah Ay1
11Nursing Faculty, Ataturk University, Erzurum, Erzurum, Türkiye
2Ataturk State Hospital, Aydin, Türkiye

Aim: The conditions such as pregnancy, old age, health problems and hospitalization negatively affect the sleep quality. Improving patients’ sleep problems is a part of nursing care. Nurses try to reduce patients’ sleep problems by using back massage, which is one of the non-drug methods. This systematic review was carried out to evaluate the effect of back massage application on the sleep quality of individuals.
Material and Method: The PRISMA protocol was followed in the conduct of the study. MEDLINE (EBSCOhost), SAGE, SCIENCE DIRECT, ULAKBIM (national academic network and information center), COCHRANE databases, and SEMANTIC SCHOLAR search engine were scanned through Atatürk University’s internet access network. The literature review conducted using Turkish and English keywords, 1044 articles were reached, and 14 articles met the inclusion criteria. Prospective, randomized controlled, or experimental/ quasi-experimental design research articles written in Turkish and English were included in the review.
Results: 71.4% of the reviewed studies had randomized control groups. In 92.8% of the studies, it was determined that the massage duration varied between 3 and 30 minutes and that the back massage improved sleep quality.
Conclusion: In this systematic review, it was concluded that back massage application was an effective intervention in increasing the sleep quality of the patients and that this massage should be applied for at least 10 minutes late in the day and every session.

Keywords: back massage, sleep, nursing, systematic review


Reva Balcı Akpınar, Gülnur Akın, Emrah Ay. The Effect of Back Massage on Sleep Quality: A Systematic Review. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 179-184

Sorumlu Yazar: Reva Balcı Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git