Asistan Hekimlerin İyi Olma Hali, Psikolojik Dayanıklılığı ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 98-104 | DOI: 10.5505/kjms.2022.97820  

Asistan Hekimlerin İyi Olma Hali, Psikolojik Dayanıklılığı ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Tahsin Erfen1, Selen Acehan2, Fulya Cenkseven Önder3, Muge Gulen2, Cem Isikber2, Adem Kaya2, Salim Satar2
1Anamur Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin, Türkiye
2SBU, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada hastanemizde çalışan asistan hekimlerin psikolojik iyi olma hali, psikolojik dayanıklılıkları ve yaşam doyumlarının cinsiyet ve branşlarına göre karşılaştırılması amaçlandı.
Materyal ve Metot: Asistan hekimlerin sosyo-demografik özelliklerini değerlendiren “Kişisel Bilgi Formu”, “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği”, “Psikolojik İyi Olma Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” veri toplama araçları olarak kullanıldı. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar ve çalışma verileri SPSS 22 programı kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Cinsiyetlerine göre psikolojik sağlamlık, psikolojik iyi olma ve yaşam doyumları farklılık göstermedi. Branşlarına göre asistan hekimlerin psikolojik sağlamlıkları istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermez iken dâhili branşlarda çalışan asistan hekimlerin psikolojik iyi olma halleri ve yaşam doyumları diğer asistan hekimlerden daha yüksek bulundu. Cerrahi branşlar ile acil tıp kliniğinde çalışan asistan hekimlerin psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumlarında istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi.
Sonuç: Asistan hekimlerin branşlarına göre psikolojik sağlamlığın farklılaşmadığı tespit edildi. Ancak dâhili branşlarda çalışan hekimlerin psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu cerrahi branşlarda çalışanlara göre daha yüksektir. Çalışmanın sonucunda dâhili branşlardan biri olarak kabul edilen acil tıbbın yaşam doyumu puanı cerrahi branşlara daha yakın bulundu.

Anahtar Kelimeler: psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu; psikolojik sağlamlık


Relationship Between Well-Being, Psychological Resilience, and Life Satisfaction of Residents

Tahsin Erfen1, Selen Acehan2, Fulya Cenkseven Önder3, Muge Gulen2, Cem Isikber2, Adem Kaya2, Salim Satar2
1Department of Emergency Medicine, Anamur State Hospital, Mersin, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, SBU, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
3Psychological Counselling and Guidance, Cukurova University Faculty of Education, Adana, Türkiye

Aim: In this study, the objective was to compare the psychological well-being, psychological resilience, and life satisfaction of the resident physicians working in our hospital according to their gender and branches.
Material and Method: “Personal Information Form”, “Brief Psychological Resilience Scale”, “Psychological Well-Being Scale” and “Life Satisfaction Scale” were used as data collection tools to evaluate the socio-demographic qualities of the resident physicians. The results and study data obtained were analyzed using the SPSS 22 program.
Results: Psychological resilience, psychological well-being, and life satisfaction did not differ according to the resident’s gender. While the psychological resilience of resident physicians did not differ statistically according to their branches, the psychological well-being and life satisfaction of the resident physicians working in internal medical science were higher than of other resident physicians. No statistically significant difference was found in the psychological well-being and life satisfaction of the resident physicians working in the Surgical Medical Science and emergency department.
Conclusion: It was found that psychological resilience did not differ according to the branches of the resident physicians. However, the psychological well-being and life satisfaction of physicians working in internal medical science were higher than those working in surgical medical science. At the end of the study, the Life satisfaction of emergency medicine, which is regarded as one of the internal medical science, was closer to scores of the surgical medical science.

Keywords: psychological well-being, life satisfaction; psychological resilience


Tahsin Erfen, Selen Acehan, Fulya Cenkseven Önder, Muge Gulen, Cem Isikber, Adem Kaya, Salim Satar. Relationship Between Well-Being, Psychological Resilience, and Life Satisfaction of Residents. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 98-104

Sorumlu Yazar: Selen Acehan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git