Sağlıklı Diz Ekleminde Mozaikplasti Uygulaması Sonrası Gelişen Donör Saha Morbiditesinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 105-110 | DOI: 10.5505/kjms.2022.13549  

Sağlıklı Diz Ekleminde Mozaikplasti Uygulaması Sonrası Gelişen Donör Saha Morbiditesinin Değerlendirilmesi

Burhan Kurtuluş, Hakan Aslan, Osman Yağız Atlı, Halis Atıl Atilla, Mutlu Akdoğan
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara

Amaç: Talus kondral lezyonu nedeni ile aynı taraf sağlıklı dizlerinden Mozaikplasti tekniği ile otolog osteokondral greft alınan hastalarda gelişen donör saha morbiditesinin incelenmesi ve bunun yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, alınan greft sayısı ve çapı ile olan ilişkisinin araştırılmasıdır.
Materyal ve Metot: Talus kondral lezyonu olan toplam 20 hastaya aynı taraf sağlıklı dizlerinden Mozaikplasti tekniği kullanılarak osteokondral transfer işlemi uygulandı. Hastaların cerrahi sırasında ortalama yaşları 36,15, ortalama takip süresi 25,99 ay, ortalama vücut kitle indeksi 26,51 idi. Ortalama greft çapı 1,07 cm, ortalama greft sayısı 1,5 olarak saptandı. Lysholm ve VAS skorları değerlendirildi. Olası osteoartritik değişiklikler için Kellgren-Lawrance sınıflaması kullanıldı.
Bulgular: Toplam 4 hastada donör saha morbiditesi gözlendi. İki hastada hafif, bir hastada ise orta derecede diz ağrısı mevcuttu. Hastaların ameliyat sonrası yapılan son kontrollerinde alınan greft sayısı, yaş, vücut kitle indeksindeki artışın Lysholm skorlarını negatif yönde etkilediği, VAS skorlarının ise kadın cinsiyette daha düşük olduğu gözlendi.
Sonuç: Bu çalışmada sağlıklı dizlerinden osteokondral greft alınan hastaların %80’inde herhangi bir yakınma gözlenmedi. Ancak özellikle 40 yaş üstü, vücut kitle indeksi ≥25 olan ve birden fazla greft alınan hastalarda saptanan düşük Lysholm skorları nedeniyle talus kıkırdak lezyonlarına osteokondral transfer işlemi sonrası sağlıklı diz ekleminde gelişebilecek potansiyel morbiditenin akılda tutulması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: eklem kıkırdak lezyonları, donör saha morbiditesi, mozaikplasti, osteokondral; diz


Evaluation of Donor Field Morbidity After Mosaicplasty Application in the Healthy Knee Joint

Burhan Kurtuluş, Hakan Aslan, Osman Yağız Atlı, Halis Atıl Atilla, Mutlu Akdoğan
Department of Orthopaedics and Traumatology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Aim: This study investigates the donor site morbidity that develops in patients who received autologous osteochondral grafts from the ipsilateral healthy knee with the Mosaicplasty technique due to talus chondral lesion to investigate its relationship with age, gender, body mass index, number of grafts and diameter.
Material and Method: 20 patients with talus chondral lesion underwent osteochondral transfer from the same-sided healthy knees using the Mosaicplasty technique. The mean age of the patients at surgery was 36.15; the mean follow-up time was 25.99 months; the mean body mass index was 26.51. The mean graft diameter was 0.87 cm, and the mean number of grafts was 1.5. Lysholm and VAS scores were evaluated. Kellgren-Lawrance classification was used for radiological changes.
Results: Donor site morbidity was observed in 4 patients. Two patients had mild knee pain, and one had moderate knee pain. It was observed that the number of grafts taken, age, and body mass index negatively affected Lysholm scores in the final follow-ups after the surgery, and VAS scores were lower in females.
Conclusion: In this study, no symptoms were observed in 80% of patients who harvested osteochondral grafts from their healthy knees. However, it is necessary to keep in mind the potential morbidity that may develop in the healthy knee joint after osteochondral transfer to the talus cartilage lesions, especially due to the low Lysholm scores detected in patients over 40 years of age with a body mass index ≥25 and who harvested more than one graft.

Keywords: articular cartilage lesions, donor-site morbidity, mosaicplasty, osteochondral; knee


Burhan Kurtuluş, Hakan Aslan, Osman Yağız Atlı, Halis Atıl Atilla, Mutlu Akdoğan. Evaluation of Donor Field Morbidity After Mosaicplasty Application in the Healthy Knee Joint. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 105-110

Sorumlu Yazar: Hakan Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git