İnsan Meme Kanseri Hücre Hattında (MCF-7) Engeletin’in Hücre Proliferasyonu ve İnvazyonu Üzerindeki Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 135-140 | DOI: 10.5505/kjms.2022.90093  

İnsan Meme Kanseri Hücre Hattında (MCF-7) Engeletin’in Hücre Proliferasyonu ve İnvazyonu Üzerindeki Etkileri

Erdem Toktay
Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embrioloji Ana Bilim Dalı, Kars

Amaç: Flovonoidler grubunda yer alan engeletin, güçlü antiinflamatuar, antioksidan ve antikanser özellikleri olan bir moleküldür. Ancak bu molekülün meme kanseri hücrelerinde etkisi henüz araştırılmamıştır. Bu amaçla bu çalışmada hücre kültüründe engeletinin (ENG) meme kanseri hücrelerinin (MCF-7) proliferasyon, invazyon ve apoptozisle olan etkisi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot: MCF-7 hücre hattında ENG 1, 10 ve 100 μM dozlarında çalışıldı. Araştırmada hücre proliferasyonu MTT hücre canlılık testi ile invazyon üzerindeki etkinliği Transwell deneyi ile, hücresel canlılık ve apoptotik değerlenirilmesi ise floresans boyama yöntemi ile analiz edildi.
Bulgular: Engeletinin MCF-7 hücre proliferasyonunu azalttığı tespit edildi. ENG 100 μM dozu en etkin doz olduğu görüldü. ENG uygulaması canlı hücre sayısını azaltırken apoptotik hücre sayılarınında artışa neden olmaktadır. Ayrıca ENG uygulamasının doza bağlı olarak invaze olan hücre sayısını kontrol grubuna göre anlamlı şekilde azalttığı belirlendi (p<0,001).
Sonuç: Engeletin MCF-7 hücreleri üzerinde anti-kanserojen, antiproliferatif etkinlik gösteren bir moleküldür. Buna ilaveten ENG, MCF-7 hücrelerinde anti-invaziv bir etkinlik göstererek anti-metastatik etkinlik gösteren bir molekül olduğunuda ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: engeletin, cell proliferation; cell viability; invasion; MCF-7


The Effects of Engeletin on Cell Proliferation and Invasion in the Human Breast Cancer Cell Line (MCF-7)

Erdem Toktay
Department of Histology and Embryology, Kafkas University, Kars, Türkiye

Aim: Belonging to the group of flavonoids, Engeletin is a molecule with strong anti-inflammatory, antioxidant and anticancer properties. However, the effect of this molecule on breast cancer cells has not been studied yet. For this purpose, the effectiveness of Engeletin (ENG) on cell proliferation, invasion, and apoptosis in the human breast cancer cell line (MCF-7) was investigated in this study.
Material and Method: ENG was studied at 1, 10, and 100 μM doses in the MCF-7 cell line. In the study, cell proliferation was analyzed by MTT cell viability test, its effectiveness on invasion was analyzed by Transwell assay, and cellular viability and apoptotic evaluation were analyzed by fluorescence staining method.
Results: It was determined that engeletin reduced MCF-7 cell proliferation. The ENG 100 μM dose was found to be the most effective dose. While ENG application decreases the number of viable cells, it causes an increase in the number of apoptotic cells. In addition, it was determined that ENG application significantly reduced the number of invasive cells in a dose-dependent manner compared to the control group (p<0.001).
Conclusion: Engeletin is a molecule with anti-carcinogenic, antiproliferative activity on MCF-7 cells. In addition, ENG shows an antiinvasive activity in MCF-7 cells, demonstrating that it is a molecule with anti-metastatic activity.

Keywords: engeletin, hücre proliferasyonu; hücre canlılığı; invazyon; MCF-7


Erdem Toktay. The Effects of Engeletin on Cell Proliferation and Invasion in the Human Breast Cancer Cell Line (MCF-7). Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 135-140

Sorumlu Yazar: Erdem Toktay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git