Bel Ağrısı Olan Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sakroiliak Eklem Varyasyonları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 146-151 | DOI: 10.5505/kjms.2022.30906  

Bel Ağrısı Olan Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sakroiliak Eklem Varyasyonları

Aysu Başak Özbalcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışmada, bel ağrısı nedeniyle Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’ye başvuran hastalarda sakroiliyak eklemin (SİE) anatomik varyasyonlarının sıklığını araştırmak ve sakroiliiti taklit eden bulguları ayırt ederek klinik önemini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmamızda, 24 ay boyunca ≥18 ve <65 yaş arasındaki tüm olguların SIE MRG’leri retrospektif olarak değerlendirildi. Uluslararası Spondiloartrit Değerlendirmesi Derneği (ASAS) kriterlerine göre olguların verileri, görüntüleme sırasındaki yaşı, cinsiyeti, aktif ve kronik sakroiliit varlığı açısından analiz edildi. Tüm görüntüler Lumbosakral transizyonel vertebra (LSTV) varlığı ve major sakroiliak eklem varyasyonları açısından Castellvi sınıflandırma sistemi ile literatürde belirtilen kriterlere göre kategorize edilerek bu varyasyonlara eşlik eden yapısal ve ödematöz değişiklikler kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1020 MRG’nin 323’ünde SİE varyasyonları tespit edildi. SİE’lerin anatomik varyasyonlarının sıklık sırası şu şekildedir: 1) LSTV (114 hasta, %12,2), 2) Aksesuar sakroiliak eklem (80 hasta, %7,8), 3) İliyosakral kompleks (66 hasta, %6,4), 4) Sakral defekt (61 hasta, %5,9) ve 5) İzole sinostoz (2 hasta, %0,2). Ayrıca LSTV ve aksesuar SİE varyasyonuna, yapısal ve ödematöz bulgular sıklıkla eşlik ediyordu.
Sonuç: Bel ağrısı şikayeti ile başvuran ve SİE MRG planlanan özellikle kadın hastalarda, lumbosakral transizyonel vertebra ve sakroiliak eklem anatomik varyasyonları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu varyasyonlar, sakroiliiti taklit eden dejeneratif ve ödematöz sinyal değişikliklerine de yol açabileceğinden her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: manyetik rezonans görüntüleme, sakroiliak eklem, anatomi, bel ağrısı


Sacroiliac Joint Variations on Magnetic Resonance Imaging in Patients with Low Back Pain

Aysu Başak Özbalcı
Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye

Aim: To investigate the frequency of anatomical variations on the sacroiliac joint (SIJ) and reveal their clinical importance by distinguishing the findings that mimic sacroiliitis in patients referred to magnetic resonance imaging (MRI) for low back pain.
Material and Method: This retrospective study included all SIJ MRI examinations performed in our hospital with patients ≥18 and <65 years of age for 24 months. According to the Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) criteria, data collection consisted of the patients’ age at the imaging time, gender, and the presence of active and chronic sacroiliitis. Lumbosacral transitional vertebra (LSTV) was classified according to the Castellvi classification system. Moreover, all images were assessed for the presence of major sacroiliac joint variations described in the literature. Structural and edematous changes were also noted.
Results: 1020 MRI examinations were included, and SIJ variations were identified in 323 of them. The frequency order of anatomical variants of SIJs are as follows: 1) LSTV (114 patients, 12.2%), 2) Accessory sacroiliac joint (80 patients, 7.8%), 3) Iliosacral complex (66 patients, 6.4%), 4) Sacral defect (61 patients, 5.9%), and 5) Isolated synostosis (2 patients, 0.2%). Structural and edematous findings were frequently observed in LSTV and accessory SIJ.
Conclusion: We conclude that the lumbosacral transition segments and various anatomical SIJ variations are common in the low back pain population, especially in women. Moreover, these variations may be associated with degenerative and edematous signal intensity changes that mimic sacroiliitis.

Keywords: magnetic resonance imaging, sacroiliac joint, anatomy, low back pain


Aysu Başak Özbalcı. Sacroiliac Joint Variations on Magnetic Resonance Imaging in Patients with Low Back Pain. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 146-151

Sorumlu Yazar: Aysu Başak Özbalcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git