Bir kronik apandisit olgusu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 78-80 | DOI: 10.5505/kjms.2012.13008  

Bir kronik apandisit olgusu

Kemal Peker1, Kemal Kılıç2
1Palandöken Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Bazı yazarlar tanıma karșı direnç gösterseler de, kronik apandisit
apendiks dokusunun kronik enflamasyonudur ve bazen de tekrarlayıcıdır.
Yazarların direnci akut apendisitin enflamatuvar seyri
sırasında görülen belirti ve bulguların yokluğu ile ilișkilidir. Kronik
apendisit tanısı genellikle histopatolojik inceleme sonrası konulur.
Sürekli ve tekrarlayan karın ağrısı ise ameliyat için gerekçeyi olușturur.
Bu yazıda bir kronik apendisit olgusu ve klinik özelliklerini
sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: kronik apandisit, eriș, kin; kronik karın ağrısı


A case of chronic appendicitis

Kemal Peker1, Kemal Kılıç2
1General Surgery Clinics, Palandöken State Hospital, Erzurum, Turkey
2Department Of General Surgery, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey

Although some authors resist the defi nition of chronic appendicitis,
it is the chronic infl ammation of the appendiceal tissue and sometimes
it is also recurrent. The resistance is related to the absence
of the classical clinical symptoms and signs observed during the
infl ammatory process of the appendicitis. It is usually diagnosed
following the histo-pathological examination. The operations are
mostly indicated with the persistent or recurrent abdominal pain.
In this report we aim to present a case of chronic appendicitis and
its clinical manifestation.

Keywords: chronic appendicitis, adult, chronic abdominal pain


Kemal Peker, Kemal Kılıç. A case of chronic appendicitis. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 78-80

Sorumlu Yazar: Kemal Peker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git