Kafkas J Med Sci: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karşılaştırılmalı değerlendirilmesi
Comparative evaluation of differential renal functions and renal parenchymal defects by using the Tc-99m DMSA and Tc-99m MAG3 scintigraphies
Hasan İkbal Atılgan, Gökhan Koca, Koray Demirel, Sinem Özyurt, Şule Yıldırım, Rahime Orak, Aylin Baskın, Meliha Korkmaz
doi: 10.5505/kjms.2012.21939  Sayfalar 43 - 48

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2012; 2 (2): 43-87.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2012; 2 (2): 43-87.
Bahattin Balcı
Sayfalar 43 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Determination of the relationship between the coronary slow flow phenomenon, and the P wave dispersion and QT dispersion
Yüksel Kaya, Ali Kemal Gür, Edip Gönüllü, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Karakurt, Ahmet Güler, Yemlihan Ceylan, Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Lokman Soyoral, Bahattin Balcı, Mehmet Özkan
doi: 10.5505/kjms.2012.55265  Sayfalar 49 - 53

4.
Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları
Results of diagnostic and interventional rigid bronchoscopy in a tertiary health center
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Benan Çağlayan, Tolunay Sevingil
doi: 10.5505/kjms.2012.04127  Sayfalar 54 - 59

5.
Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları
Acromion types and subacromial distances in symptomatic patients; MRI findings
Mahmut Duymuş, Neşe Asal, Alper Bozkurt, Güneş Orman, Yakup Yeşilkaya, Ömer Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2012.40085  Sayfalar 60 - 65

6.
Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of pituitary functions during acute phase of head trauma
Kazım Doğan, Mehmet Hakan Seyithanoğlu, Nezih Özkan, Erhan Emel, Feyza Karagöz Güzey, Nuri Serdar Baş, Talat Cem Ovalıoğlu, Meliha Gündağ
doi: 10.5505/kjms.2012.81300  Sayfalar 66 - 73

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
7.
Primer kas kist hidatidinde farklı paternli üç olgunun görüntüleme karakteristikleri
Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns
Mehmet Haydar Atalar, Levent Cankorkmaz, Gökhan Köylüoğlu, İsmail Şalk
doi: 10.5505/kjms.2012.76486  Sayfalar 74 - 76

8.
Bir kronik apandisit olgusu
A case of chronic appendicitis
Kemal Peker, Kemal Kılıç
doi: 10.5505/kjms.2012.13008  Sayfalar 78 - 80

9.
İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları
CT and MRI findings of abdominal cocoon without intestinal obstruction
Güneş Orman, Mahmut Duymuş, Umut Hasan Kantarcı, Mustafa Gök
doi: 10.5505/kjms.2012.28247  Sayfalar 81 - 83

DERLEME
10.
Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi
History of cardiopulmonary resuscitation
Mehmet Karataş, Engin Burak Selçuk
doi: 10.5505/kjms.2012.96168  Sayfalar 84 - 87

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git