İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 81-83 | DOI: 10.5505/kjms.2012.28247  

İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Güneş Orman, Mahmut Duymuş, Umut Hasan Kantarcı, Mustafa Gök
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kars

Abdominal koza; mekanik obstrüksiyona sebep olan, ince barsakların
total ya da parsiyel çevrelenmesi ile karakterizedir. Aynı zamanda
sklerozan enkapsüle peritonit olarak da adlandırılır. Etiyolojisi ve
patogenizi belli olmayan, laparotomi sırasında tanınan bir antitedir.
Bunun için de preoperatif tanısı çok önemlidir. Bilgisayarlı tomografi
(BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) preoperatif
tanı için gerekli ipuçlarını gösterebilir. Bildiğimiz kadarıyla șimdiye
kadar bu antiteyi sunan birkaç olgu sunumu vardır.
Burada karın ağrısı ve abdominal kozanın tipik BT bulguları olan
bir hasta sunulmuștur. BT bulguları üzerine kurulan preoperatif tanı
cerrahi ile de doğrulanmıștır. Bu yazıda hastalığın BT ve MRG özellikleri
ve preoperatif tanısal ipuçları tartıșılmıș ve görüntülemenin
önemi vurgulanmıștır.

Anahtar Kelimeler: peritonit, peritoneal fibröz, sklerozan mezenterit, abdominal radyografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme


CT and MRI findings of abdominal cocoon without intestinal obstruction

Güneş Orman, Mahmut Duymuş, Umut Hasan Kantarcı, Mustafa Gök
Kafkas University Faculty Of Medicine Radiology Department, Kars, Turkey

Abdominal cocoon is characterized as a total or partial encasement
of the small bowel by a thick fi brotic membrane leading to the
mechanical obstruction. It is also referred as the sclerosing encapsulating
peritonitis. It is a rare entity with an unclear aetiology and
pathogenesis, and is usually diagnosed at the time of laparotomy.
Thus the preoperative diagnosis is very important. Computerized
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) may show
the signs needed for the preoperative diagnosis. To our knowledge,
only a few cases of the entity have been reported previously.
A patient having abdominal pain and the typical CT fi ndings of an
abdominal cocoon was presented herein. The preoperative diagnosis
based on the CT fi ndings was confi rmed at the surgery. CT
and MRI features of the disease and the preoperative diagnostic
clues were discussed, and the role of imaging was emphasized in
this case report.

Keywords: peritonitis, peritoneal fibrosis, sclerosing mesenteritis, abdominal radiography, ultrasonography, computerized tomography, magnetic resonance imaging


Güneş Orman, Mahmut Duymuş, Umut Hasan Kantarcı, Mustafa Gök. CT and MRI findings of abdominal cocoon without intestinal obstruction. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 81-83

Sorumlu Yazar: Güneş Orman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git