Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 60-65 | DOI: 10.5505/kjms.2012.40085  

Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları

Mahmut Duymuş1, Neşe Asal2, Alper Bozkurt3, Güneş Orman1, Yakup Yeşilkaya4, Ömer Yılmaz5
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Ahi Evran Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Kırşehir, Türkiye
5Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

AMAÇ: Bu çalıșmanın amacı; semptomatik hastalarda farklı akromion
tiplerinin sıklığını belirlemek ve subakromial mesafelerini
karșılaștırmaktı.
YÖNTEM: Klinik semptomları olan 100 hastanın omuz MRG görüntüleri
retrospektif olarak incelendi. Akromion tipleri dört alt grupta sınıfl
andırıldı ve subakromial mesafeleri ölçüldü. Çalıșma popülasyonu
akromion tipleri ve cinsiyete göre incelendi.
BULGULAR: Ortalama hasta yașı 47,4±16,1 olarak hesaplandı ve
cinsiyetler arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Katılımcıların 38’i
erkek ve 62’si kadındı. Dört akromion tipinin de görülme sıklığı erkeklerde
benzerdi (p>0,05), ancak kadınlarda Tip I en sık ve Tip IV
en az görülecek biçimde anlamlı olarak farklıydı (p<0,05). Erkeklerle
kıyaslandığında subakromial mesafeler kadınlarda anlamlı derecede
kısaydı (p<0,05). Buna ek olarak kadınlardaki Tip III akromionların
subakromial mesafeleri, Tip I ve Tip IV’e göre anlamlı derecede
daha kısaydı (p<0,05).
SONUÇ: Semptomatik hastalarda Tip I akromion en sık görülen
tiptir. Subakromial mesafeler kadınlarda belirgin olarak daha kısadır.
Kadın Tip III akromionlarının subakromiyal mesafeleri, Tip I ve
Tip IV’ göre belirgin olarak daha kısadır.

Anahtar Kelimeler: akromiyon, sınıflama, subakromial mesafe, manyetik rezonans görüntüleme, omuz


Acromion types and subacromial distances in symptomatic patients; MRI findings

Mahmut Duymuş1, Neşe Asal2, Alper Bozkurt3, Güneş Orman1, Yakup Yeşilkaya4, Ömer Yılmaz5
1Department Of Radiology, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars, Türkiye
2Department Of Radiology, Kayseri Training And Research Hospital, Kayseri, Türkiye
3Department Of Radiology, Fatih University Faculty Of Medicine, Ankara, Türkiye
4Department Of Radiology, Hospital Of Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey
5Department Of Radiology, Süleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Isparta, Türkiye

AIM: The aim of this study was to determine the frequency of different
acromion types and to compare their subacromial distances
in symptomatic patients.
METHODS: The shoulder MR images of 100 patients having clinical
symptoms were analyzed retrospectively. Acromion types were
categorized into four subgroups and the subacromial distances
were measured. The study population was analyzed according to
the acromion types and the gender.
RESULTS: The mean age of the patients was 47.4±16.1 and did
not differ between males and females. There were 38 male and
62 female participants. The frequency of four acromion types was
similar in males (p>0.05), however signifi cantly different in females
(p<0.05) as Type I was the most and Type IV was the least frequent
ones. The subacromial distances were signifi cantly shorter in females
in comparison with the males (p<0.05). In addition, female
Type III acromions had signifi cantly shorter subacromial distances
in comparison to female Type I and Type IV acromions (p <0.05).
CONCLUSION: Type I acromion was the most frequent acromion
type in symptomatic patients. The subacromial distances were
signifi cantly shorter in females. Female Type III acromions had signifi
cantly shorter subacromial distances in comparison to female
Type I and Type IV acromions.

Keywords: acromion, taxonomy, subacromial distance, magnetic resonance imaging, shoulder


Mahmut Duymuş, Neşe Asal, Alper Bozkurt, Güneş Orman, Yakup Yeşilkaya, Ömer Yılmaz. Acromion types and subacromial distances in symptomatic patients; MRI findings. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 60-65

Sorumlu Yazar: Mahmut Duymuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git