Primer kas kist hidatidinde farklı paternli üç olgunun görüntüleme karakteristikleri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 74-76 | DOI: 10.5505/kjms.2012.76486  

Primer kas kist hidatidinde farklı paternli üç olgunun görüntüleme karakteristikleri

Mehmet Haydar Atalar1, Levent Cankorkmaz2, Gökhan Köylüoğlu2, İsmail Şalk1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas

Primer kas kist hidatidleri, endemik bölgelerde olguların %0,5’inden
daha azını olușturmaktadır. Bu kistler, bazen enflamasyon bulguları
ve fistülizasyon gösteren yavaș büyüyen kitleler olarak görülürler.
Bu yazıda, kistlerin karakteristik radyolojik görünümleri ile
operasyon öncesi tanısı konulan primer kas kist hidatidli üç olguyu
sunuyoruz. Endemik bölgelerde iskelet kasına ait bir kistik lezyonun
ayırıcı tanısında primer kas kist hidatidi akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ekinokokkozis, kist hidatid; görüntüleme; kas


Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Mehmet Haydar Atalar1, Levent Cankorkmaz2, Gökhan Köylüoğlu2, İsmail Şalk1
1Cumhuriyet University School Of Medicine, Department Of Radiology, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University School Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Sivas, Turkey

Primary muscular hydatid cysts comprise less than 0.5% of the
cases in endemic populations. These cysts appear as slow-growing
masses of the soft tissue, sometimes with infl ammatory signs and
fi stulization. In this report, we present three cases of primary muscular
hydatid cyst in which preoperative diagnosis were achieved
by characteristic radiological appearances of the cysts. Primary
muscular hydatidosis should be kept in mind in the differential diagnosis
of a cystic mass of a skeletal muscle in endemic areas.

Keywords: echinococcosis, hydatid cyst; imaging; muscle


Mehmet Haydar Atalar, Levent Cankorkmaz, Gökhan Köylüoğlu, İsmail Şalk. Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 74-76

Sorumlu Yazar: Mehmet Haydar Atalar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git