Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 84-87 | DOI: 10.5505/kjms.2012.96168  

Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Mehmet Karataş1, Engin Burak Selçuk2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Malatya

Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR); kardiyopulmoner fonksiyonları
durmuș hastada hava yolu açıklığıyla birlikte solunum ve
dolașım desteği sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Modern uygulama
tekniklerine ulașana kadar KPR pek çok așamadan geçerek
gelișmiștir. Kapalı kalp masajı ilk önce 1960’larda tanımlandı.
Bu dönemlerde Kouwenhoven ve meslektașları kalp masajı ve
suni solunumu bașarıyla uyguladılar. 1966’da Amerika Birleșik
Devletleri’nde Ulusal Bilim Akademisi ve Ulusal Araștırma Konseyi
birçok çalıșmadan elde ettikleri verileri topladılar ve KPR temel ve
standartlarını olușturdular. Bunlar temel olarak havayolunun sağlanması
(Airway), solunum (Breathing) ve dolașımın (Circulation)
yeniden olușturulmasıydı. Bu ön basamaklardan sonra da asıl tedavi
(Definitive) gelmekteydi.

Anahtar Kelimeler: KPR (kardiyopulmoner resüsitasyon), tarihçe


History of cardiopulmonary resuscitation

Mehmet Karataş1, Engin Burak Selçuk2
1Inonu University Medical Faculty, Department Of History Of Medicine And Ethics, Malatya
2Inonu University Medical Faculty, Department Of Family Medicine, Malatya

Maintenance of the airway patency, and the respiratory and circulatory
support to the patient with cardiopulmonary arrest is defi
ned as the cardiopulmonary resuscitation (CPR). CPR evolved
through history with many stages to reach its modern application
techniques. Closed cardiac massage was fi rst defi ned in 1960s.
During this period Kouwenhoven and his colleagues had successfully
applied cardiac massage and artifi cial respiration. In 1966,
National Academy of Sciences – National Research Council in
the USA (NAS-NRC) collected the evidences from many studies
and established the basics and the standards of CPR. Those were
mainly the patency of the Airway, restoration of the Breathing and
the Circulation (ABC). The fi nal and the Defi nitive therapy followed
the fi rst steps.

Keywords: CPR (cardiopulmonary resuscitation), history


Mehmet Karataş, Engin Burak Selçuk. History of cardiopulmonary resuscitation. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 84-87

Sorumlu Yazar: Mehmet Karataş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git