Dört-Katlı Kompresyon Bandajları ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Alt Ekstremite Venöz Ülserleri Üzerine Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 144-148 | DOI: 10.5505/kjms.2021.13911  

Dört-Katlı Kompresyon Bandajları ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Alt Ekstremite Venöz Ülserleri Üzerine Etkileri

Mustafa Aldemir1, Bekir Selim Bağlı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp

Amaç: Venöz bacak ülserleri alt ekstremitenin en sık görülen ülserleridir. Venöz bacak ülserlerinin patofizyolojileri tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Venöz bacak ülserleri sıklıkla eksuda, ağrı ve kötü koku gibi bulgulara sebep olur. Kompresyon bandajları venöz bacak ülserlerinde en etkin tedavi modalitesi olarak bilinmektedir. Biz bu çalışma ile dört-katlı kompresyon bandajları ve hiperbarik oksijen tedavisinin venöz bacak ülserleri üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Bu çalışmada, su altı ve hiperbarik tıp polikliniğimize Eylül 2016 ve Eylül 2019 yılları arasında venöz bacak ülseri nedeniyle başvurmuş ve dört-katlı kompresyon bandajı ile gerektiğinde adjuvan hiperbarik oksijen tedavisi de almış 25 hasta, tedavinin etkinliğini araştırmak amacıyla retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 57,4 idi. Hastalardaki en sık tespit edilen sistemik kronik hastalık hipertansiyon idi. Hastaların kliniğimize başvurduklarındaki ortalama ülser yüzey alanları 74,4 cm² ve yine ilk ülser tanısı üzerinden geçen süre ortalama 20,3 ay idi. Çalışmamızda incelediğimiz hastaların tamamının ortalama 3,36 aylık bir takipte tam olarak iyileştiklerini gözlemledik.
Sonuç: Bizim çalışmamızda hastaların iyileşme oranları 12 hafta sonunda %64 ve 24 hafta sonunda ise %92 idi. Özellikle 6 ay sonundaki yüksek iyileşme oranı uygulanan tedavi metodlarımızın gerçekçi ve etkili olduğunu desteklemektedir. Adjuvan hiperbarik oksijen tedavisinin kullanılmış olması bu yüksek iyileşme oranının elde edilmesindeki önemli bir faktör olabilir. Tabi ki, yüksek hasta sayıları ile planlanan çalışmalarda ajuvan hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğinin araştırılmasının venöz bacak ülser tedavisine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: venöz bacak ülserleri, hiperbarik oksijen, kompresyon bandajları


The Effects of Four-layer Compression Bandages and Hyperbaric Oxygen Treatment on Lower Extremity Venous Ulcers

Mustafa Aldemir1, Bekir Selim Bağlı2
1Department of Cardiovascular Surgery, Bursa Higher Specialization Training and Research Hospital, Health Sciences University, Bursa, Turkey
2Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Bursa Higher Specialization Training and Research Hospital, Health Sciences University, Bursa, Turkey

Aim: Venous leg ulcers are the most common lower extremity ulcers. The pathophysiology of venous leg ulcers has not been fully elucidated. Venous leg ulcers may cause exudate, pain, and bad smell. Compression bandaging has been known as the most effective treatment modality for venous leg ulcers. This study aimed to evaluate the effects of four-layer compression bandages and hyperbaric oxygen treatment on the outcomes of patients with venous leg ulcers.
Material and Method: In our outpatient clinic of the Underwater and Hyperbaric Medicine Department between September 2016 and September 2019, 25 patients treated with four-layer compression bandages and hyperbaric oxygen adjuvant HBO –when needed for venous leg ulcers were evaluated retrospectively for the effects on outcomes.
Results: The mean age of the patients was 57.4 years. The most common concomitant systemic disease was essential hypertension. On admission, the mean ulcer size was 74.4 cm² and the mean ulcer duration was 20.3 months. Complete healing was achieved in all patients with a mean follow-up of 3.36 months.
Conclusion: In this study, healing rates were 64% and 92% after 12 and 24 weeks, respectively. In particular, the high healing rate achieved after 6 months proved that the treatment methods applied were reliable and effective. Using hyperbaric oxygen therapy as an adjunctive treatment method may have an impact on achieving these results. It is warranted to design further studies investigating the effect of adjunctive hyperbaric oxygen therapy on venous leg ulcers in a higher number of patients.

Keywords: venous leg ulcers, hyperbaric oxygen, compression bandages


Mustafa Aldemir, Bekir Selim Bağlı. The Effects of Four-layer Compression Bandages and Hyperbaric Oxygen Treatment on Lower Extremity Venous Ulcers. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 144-148

Sorumlu Yazar: Mustafa Aldemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git