Kafkas J Med Sci: 11 (1)
Cilt: 11  Ek: 1 - Mayıs 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında HbA1c ile Serum Magnezyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Relationship Between HbA1c and Serum Magnesium Levels in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Senan Arslan, Halil İbrahim Erdoğdu, Eray Atalay
doi: 10.5505/kjms.2021.68878  Sayfalar 125 - 130

3.
Acil Serviste İş Kesintileri, Nedenleri, Yönetimi, Sonuçları; Pilot Çalışma
Workplace Interruptions in Emergency Department, Causes, Management and Results: A Pilot Study
İlker Akbaş, Abdullah Osman Koçak, Fatma Özlem Çaylak, Sultan Tuna Akgö Gür, Meryem Betos Koçak, Zeynep Çakır
doi: 10.5505/kjms.2021.82150  Sayfalar 131 - 137

4.
Diyarbakır Yöresi 2012-2017 Yılları Arası Kanser Hastalarının Analizi
Diyabakır Region Analysis of Cancer Patients Between 2012-2017
İbrahim İbiloğlu, Ulaş Alabalık, Ayşe Nur Keleş, Gülay Aydoğdu, Mustafa Nacir, Hatice Sertakan, Hüseyin Büyükbayram
doi: 10.5505/kjms.2021.02800  Sayfalar 138 - 143

5.
Dört-Katlı Kompresyon Bandajları ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Alt Ekstremite Venöz Ülserleri Üzerine Etkileri
The Effects of Four-layer Compression Bandages and Hyperbaric Oxygen Treatment on Lower Extremity Venous Ulcers
Mustafa Aldemir, Bekir Selim Bağlı
doi: 10.5505/kjms.2021.13911  Sayfalar 144 - 148

6.
Yüksek Seviyeli Radial Sinir Hasarı Sonrası Tendon Transferleri: Retrospektif Çalışma
Tendon Transfers After High Level Radial Nerve Injury: Retrospective Study
Özgür Ağdoğan
doi: 10.5505/kjms.2021.26779  Sayfalar 149 - 156

7.
Hiperemesis Gravidarumlu Hastalarda Oksidatif Stres ve Serum Hem Oksijenaz-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Serum Heme Oxygenase-1 Level and Oxidative Stress in Patients with Hyperemesis Gravidarum
Esra Laloğlu, Ayse Nur Aksoy, Alev Lazoğlu Özkaya
doi: 10.5505/kjms.2021.67984  Sayfalar 157 - 162

8.
En Ünlü Üç Betakoronavirüs Salgınıyla İlgili Bilimsel Verimlilik Analizi: SARS, MERS ve COVID-19
Analysis of Scientific Productivities on the Three Most Famous Outbreaks of Betacoronavirus Genus: SARS, MERS and COVID-19
Koray Bas, Fulya Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2021.86570  Sayfalar 163 - 169

9.
Sağ Ventrikül Fonksiyonları Korunmuş Sekundum Atriyal Septal Defekti Olan Hastalarda Yeni Bir Atriyal Fibrilasyon Göstergesi Olarak P Dalgası Tepe Zamanının Değerlendirilmesi
Evaluation of P Wave Peak Time as a New Atrial Fibrilation Indicator in Patients with Secundum Atrial Septal Defect with Protected Right Ventricular Functions
Sefa Gül, Osman Can Yontar, Uğur Arslan, Mehmet Gültekin Ercan, Oğuzhan Tuğrul
doi: 10.5505/kjms.2021.44452  Sayfalar 170 - 177

10.
Serviks Kanserinde Lenf Nodu Metastazına Etki Eden Kliniko-Patolojik Faktörler
Clinico-Pathologic Factors Affecting Lymph Node Metastases in Cervical Cancer
Hüseyin Akıllı, Ali Ayhan
doi: 10.5505/kjms.2021.03604  Sayfalar 178 - 183

11.
Acil Servise İş Kazası Nedeniyle Başvuran Hastalarda İş Kazası Nedenleri, İş Kazalarının Oluşum Mekanizmaları ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi
Evaluations of Occupational Injuries Presented to the Emergency Department; Mechanisms, Causes, Features of Accidents, From the Injured Workers Perspective
Ahmet Çağdaş Acara, Sedat Yanturalı, Ömer Canacık, Mustafa Bolatkale
doi: 10.5505/kjms.2021.43410  Sayfalar 184 - 189

12.
Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Ağrı Kontrolünde Uyguladıkları Yöntemlere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determining the Attitudes of Individuals Applying to Family Health Centre Towards the Methods They Applied in Pain Management
Kenan Gümüş, Seval Keloğlan, Gonca Üstün, Zeliha Karapelit
doi: 10.5505/kjms.2021.72245  Sayfalar 190 - 197

13.
Suprakrikoid Larenjektomide Ön Komissür İnvazyonu Oranı
The Rate of Anterior Commissure Invasion in Supracricoid Laryngectomy
Mehmet Akif Abakay, Selçuk Güneş, İbrahim Sayın, Burak Olgun, Başak Saygan Usta, Didem Canoğlu, Mehmet Sar, Duygu Yegul
doi: 10.5505/kjms.2021.98360  Sayfalar 198 - 202

14.
Preterm Prematür Membran Rüptürü ile Komplike Gebeliklerde Amniyotik Membran İyileşmesi
Amniotic Membrane Resealing at Pregnancies Complicated with Preterm Premature Rupture of Membranes
Muhammet Serhat Yıldız, Emre Ekmekci
doi: 10.5505/kjms.2021.04378  Sayfalar 203 - 207

15.
Künt Toraks Travmalarında Travma Skorlaması ile Klinik Analiz
Clinical Analysis with Trauma Scoring in Blunt Thoracic Trauma
Eray Çınar, Kubilay İnan, Özgür Ömer Yıldız
doi: 10.5505/kjms.2021.73549  Sayfalar 208 - 213

DERLEME
16.
Toplumda Prediyabet Riski ve Tanılama Yöntemleri: Güncel Ölçüm Araçlarına İlişkin Derleme
Prediabetes Risk and Diagnostic Methods in the Community: A Review of Current Measuring Models
İbrahim Topuz, Sebahat Gözüm
doi: 10.5505/kjms.2021.11298  Sayfalar 214 - 224

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git