Acil Serviste İş Kesintileri, Nedenleri, Yönetimi, Sonuçları; Pilot Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 131-137 | DOI: 10.5505/kjms.2021.82150  

Acil Serviste İş Kesintileri, Nedenleri, Yönetimi, Sonuçları; Pilot Çalışma

İlker Akbaş1, Abdullah Osman Koçak2, Fatma Özlem Çaylak1, Sultan Tuna Akgö Gür2, Meryem Betos Koçak3, Zeynep Çakır2
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Acil tıp, zaman kullanımının verimli olması gereken en önemli hastane birimidir. Burada kaybedilen kısa bir süre bile hastaların hayatını tehlikeye atabilir. Bu birimde çalışanlar konsantrasyonlarını kaybetmemeli ve gelen hastaları çok dikkatli değerlendirmelidir. Ancak, bazı durumlarda çalışanların kesintiye uğradığı bilinmektedir. Örneğin, iş sırasında doktora gelen bir kısa mesaj, çalışmasını kesintiye uğratabilir. Literatürdeki araştırmalar, doktorların ve diğer acil servis çalışanlarının vardiyaları sırasında sıklıkla kesintiye uğradığını göstermektedir. Acil serviste görev yapan hekimlerin vardiyaları sırasında yaşadıkları kesintilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kesintilerin nedenleri ve sonuçları da incelenmiştir.
Materyal ve Metot: Bu kesitsel bir gözlemsel çalışmadır. Acil serviste çalışan doktorlar çalışmaları sırasında iki araştırmacı tarafından izlenmiştir. Kesintinin nedenleri, kesinti süresi, zaman aralığı, acil servis doluluk oranı, doktorun kesinti sırasındaki yaptığı iş, kesinti yönetimi kaydedildi.
Bulgular: 21 doktor 72 saat boyunca gözlendi. Bu süre içinde doktorlar toplam 1975 kez kesintiye uğradı. Saatte 5,8 kesinti olduğu görüldü. Kesintilerim toplam süresi 469,05 dakikaydı. Çalışmada en yaygın kesinti nedeni telefon olarak bulunmuştur. Kesintiler genellikle doktorlar hastanın sonuçlarını incelerken oluştu.
Sonuç: Kesintiler acil servislerin temel sorunlarındandır ve tıbbi hataların ana faktörleri arasındadır. Doktorlar birden çok görevi aynı anda yapmamalı ve mevcut işlerini bitirdikten sonra bir diğer işe geçmelidirler.

Anahtar Kelimeler: acil servis, işyeri kesintileri, sağlık personeli


Workplace Interruptions in Emergency Department, Causes, Management and Results: A Pilot Study

İlker Akbaş1, Abdullah Osman Koçak2, Fatma Özlem Çaylak1, Sultan Tuna Akgö Gür2, Meryem Betos Koçak3, Zeynep Çakır2
1Emergency Department, Bingol State Hospital, Bingol, Turkey
2Emergency Department, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
3Department of Family Medicine, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

Aim: Emergency medicine is the most important hospital unit where the time usage should be efficient. Even a little time lost here can endanger the lives of patients. Employees should not lose their concentration and evaluate patients who come very carefully. However, it should not be forgotten that employees are interrupted in some cases. For example, an incoming text message to the doctor at the time of service may interrupt his/her work. Researches in the literature show that doctors and other emergency service employees are frequently interrupted during their shifts.
Aim: It was aimed to determine the interruptions experienced by the physicians working in the emergency department during their shifts. The causes and consequences of these interruptions were also examined.
Material and Method: This is a cross-sectional observational study. The physicians working in the emergency room will be monitored during their work by two researchers. Causes of interruption, duration of interruption, time interval, emergency room occupancy rate, the doctor’s work during the interruption, management of the interruption was recorded. Results: 21 physicians were observed for 72 hours, physicians in the emergency services have been interrupted for 1975 times in 72 hours. It showed that there were 5.8 interruptions per hour. The total interruption was 469.05 minutes. The most common interruption reason has found as telephones in the study. Interruptions usually occurred when the doctors were examining the results of a patient.
Conclusion: Interruptions are one of the basic problems of the emergency services and they are the main factors of medical mistakes. The doctors should never try to be multi-tasked and they should respond the interruption after finishing their work.

Keywords: emergency services, workplace interruptions, medical staff


İlker Akbaş, Abdullah Osman Koçak, Fatma Özlem Çaylak, Sultan Tuna Akgö Gür, Meryem Betos Koçak, Zeynep Çakır. Workplace Interruptions in Emergency Department, Causes, Management and Results: A Pilot Study. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 131-137

Sorumlu Yazar: İlker Akbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git