Perilunat Çıkığı ve Kırıklı Çıkığı Bulunan Hastalarda Erken Müdahalenin Erken Sonuçları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 60-66 | DOI: 10.5505/kjms.2019.23230  

Perilunat Çıkığı ve Kırıklı Çıkığı Bulunan Hastalarda Erken Müdahalenin Erken Sonuçları

Yavuz Akalın, Gökhan Cansabuncu, Nazan Çevik, Alpaslan Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı,yıldırım,bursa,türkiye.

Amaç: Perilunat yaralanmalar nadirdir ve yüksek enerjili travmalar ile oluşur. Cerrahi tedavi sonrası bile fonksiyonel memnuniyetsizlikler ve postravmatik artrit görülme insidansı yüksektir. Bu çalışmamızdaki amacımız perilunat yaralanmaların cerrahi tedavi sonrası fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmektir.
Materyal ve Metod: 2013-2016 süresince perilunat çıkık veya kırıklı çıkık nedeni ile cerrahi tedavi edilen 12 hasta çalışmaya alındı. Hastalar Herzberg sınıflamasında göre değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar Mayo elbilek skalası ve DASH skoru ile değerlendirildi. Kavrama güçleri Jamar dinamometresi ile ölçüldü. Radyolojik değerlendirmeler ise mukayeseli çekilen elbilek grafileri yardımıyla yapıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 26.83±11.26 (range, 6-44) ay idi. 12 hastanın 11’i erkek (%91.7) 1’i kadın (%8.3) hastadan oluşmakta olup yaş ortalaması 37±13.9 (range; 21-64) idi. Mayo elbilek skalasına göre 2 hasta kötü, 3 hasta yeterli, 5 hasta iyi ve 2 hasta mükemmel olarak değerlendirildi. Ortalama Mayo elbilek skoru 73.7 (range, 55-90), DASH skoru ise ortalama 19.93±17.22 (range, 5-68.3) olarak ölçüldü. Radyografilerde 3 hastada posttravmatik artrit, 1 hastada ise karpal kollaps saptandı. El bileği eklem hareket açıklığı ve kavrama gücü karşı ekstremiteye göre istatistiksel olarak farklıydı
Sonuç; Perilunat ve lunat kırıkları ve çıkıkları cerrahi tedavisinin olumsuz sonuçlarında uzun dönem takiplerde bir miktar daha düzelme sağlanabilir. Çalışmamıza ve klinik tecrübemize göre ilk 24 saat içinde yapılan açık cerrahi olumsuz sonuçları en aza indirebilir.

Anahtar Kelimeler: perilunat, jkrıklar, çıkık, elbilek, yaralanma, instabilite


Early Results of Early Intervention in Patients with Perilunate Dislocation and Fractured Dislocation

Yavuz Akalın, Gökhan Cansabuncu, Nazan Çevik, Alpaslan Öztürk
Department of Orthopedics and Traumatology, Sağlık Bilimleri University, Bursa Yüksek İhtisas Research and Training Hospital, Bursa, Turkey

Aim: Perilunate injuries are rare and often caused by high-energy trauma. Despite surgical treatment, there can still be a high incidence of functional dissatisfaction and post-traumatic arthritis. This study aimed to evaluate the functional and radiological results with early surgical intervention in patients with perilunate injuries.
Material and method: This study included 12 patients who had early surgical treatment for perilunate dislocation and fracture. The patients were evaluated per the Herzberg classification. The Mayo wrist score and DASH score aided in the evaluation of functional results. Grip strength was measured using a Jamar Dynamometer. Radiological evaluations were performed by comparing the wrist radiographs.
Results: The mean age of the patients was 37 ± 13.9 years (21–64 years). The mean follow-up period was 26.83 ± 11.26 months (6–44 months). The Mayo wrist score was poor in 2 patients, satisfactory in 3, good in 5 and excellent in 2. The mean Mayo score was 73.7 (55–90), and the mean DASH score was 19.93 ± 17.22 (5–68.3). Radiographic examination revealed post-traumatic arthritis in 3 patients and carpal collapse in 1 patient. The range of motion and grip strength of the wrist joint was statistically different than that of the contralateral extremity.
Conclusıon: In the long-term follow-up, negative results of perilunate and lunate fractures and dislocations surgical treatment may be improved slightly. In our study and clinical experience, open surgery within the first 24 hours may minimize negative results.

Keywords: perilunate, fractures, dislocation, wrist, injury, instability


Yavuz Akalın, Gökhan Cansabuncu, Nazan Çevik, Alpaslan Öztürk. Early Results of Early Intervention in Patients with Perilunate Dislocation and Fractured Dislocation. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 60-66

Sorumlu Yazar: Yavuz Akalın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git