Kafkas J Med Sci: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - Ağustos 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Perilunat Çıkığı ve Kırıklı Çıkığı Bulunan Hastalarda Erken Müdahalenin Erken Sonuçları
Early Results of Early Intervention in Patients with Perilunate Dislocation and Fractured Dislocation
Yavuz Akalın, Gökhan Cansabuncu, Nazan Çevik, Alpaslan Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2019.23230  Sayfalar 60 - 66

3.
Şizofrenik Bireylerde Semptom Şiddeti ile Plantar Duyu, Postüral Denge, Düşme Riski ve Yürüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Plantar Sensation, Postural Balance, Falling Risk and Gait in Patients with Schizophrenia
Buket Büyükturan, Caner Karartı, Alperen Kılıç, Öznur Büyükturan
doi: 10.5505/kjms.2019.12144  Sayfalar 67 - 73

4.
Hepatit C’ye Bağlı Kronik Hepatit ve Karaciğer Sirozu Hastalarında Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Düzeyleri
Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis Associated with Hepatitis C
Kenan Çadırcı, Havva Keskin, Nihat Okçu
doi: 10.5505/kjms.2019.33340  Sayfalar 74 - 78

5.
Kardiyak Sendrom X Hastalarında CYP2J2 Polimorfizminin Belirlenmesi
Detection of CYP2J2 Polymorphism in Cardiac Syndrome X Patients
Melissa Tatlıdil Akal, Burak Önal, Deniz Özen, Bülent Demir, Ahmet Gökhan Akkan, Sibel Özyazgan
doi: 10.5505/kjms.2019.48264  Sayfalar 79 - 86

6.
Eritrosit İndeksleri ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of Relationship between Erythrocyte Sedimentation Rate and Erythrocyte Indices
Ergin Taşkın, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Fatih Kara
doi: 10.5505/kjms.2019.67934  Sayfalar 87 - 89

7.
Kars Bölgesindeki İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Antibiyotik Dirençleri
Epidemology and Antibiotic Resistance of Urinary Tract Infection in the Kars Region
Mehmet Uslu, Murat Bağcıoğlu, Ümit Yener Tekdoğan, Ramazan Kocaaslan, Kürşat Çeçen
doi: 10.5505/kjms.2019.26937  Sayfalar 90 - 96

8.
Toraks Travması: 440 Olgunun Değerlendirilmesi
Thoracic Trauma: Analysis of 440 Cases
Miktat Arif Haberal, Özlem Şengören Dikiş, Erkan Akar
doi: 10.5505/kjms.2019.02223  Sayfalar 97 - 102

9.
Protez Kalp Kapaklı Hastalarda Endotel Disfonksiyonunun Paravalvüler Kaçak Gelişimi Üzerine Olası Etkileri
The Potential Role of Endothelial Dysfunction in Development of Paravalvular Leaks in Patients with Prostehetic Heart Valves
Macit Kalçık, Mahmut Yesin, Ahmet Güner, Mehmet Özkan
doi: 10.5505/kjms.2019.56873  Sayfalar 103 - 109

10.
Gestasyonel Diyabet, Metabolik Sendrom ile İlişkili midir?
Is Gestational Diabetes Mellitus Associated with the Metabolic Syndrome?
Emel Arslan Yıldırım, Mehmet Bülbül, Kemal Özerkan, Osman Haldun Develioğlu
doi: 10.5505/kjms.2019.87528  Sayfalar 110 - 116

11.
Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyumlarında Eğitimin Etkisi
The Effect of Training on Medication Adherence of Patients with Hypertension
Duygu Akça, Sevda Eliş Yıldız
doi: 10.5505/kjms.2019.48343  Sayfalar 117 - 124

DERLEME
12.
Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Pleiotropik Etkileri
Pleiotropic Effects of Calcium Channel Blockers
Şerife Canbolat, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık
doi: 10.5505/kjms.2019.93763  Sayfalar 125 - 131

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
13.
Yanak Pleomorfik Adenomu: Nadir Yerleşimli Bir Olgu Sunumu
Pleomorphic Adenoma of the Cheek: Case Report of a Relatively Rare Localization
İdris Çıldır
doi: 10.5505/kjms.2019.66934  Sayfalar 132 - 135

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git