Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyumlarında Eğitimin Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 117-124 | DOI: 10.5505/kjms.2019.48343  

Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyumlarında Eğitimin Etkisi

Duygu Akça1, Sevda Eliş Yıldız2
1Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kars, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada hipertansiyon hastalarına ilaç tedavisine uyum konusunda verilecek eğitimin etkinliğinin incelenmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: Çalışma, Nisan 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve kayıt altına alınan ve hipertansiyonu olan 70 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında hastaların sosyo-demografik özelliklerini ve hastalıkları hakkında genel bilgileri ve Morisky İlaç Uyumu Ölçeğini (MMAS -8-Öğeleri) içeren tanımlayıcı bir anket kullanılmıştır. Ön testen sonra hastalara ilaç uyumu ve hipertansiyon hastalığı hakkında bilgi verilmiş ve ilaç kullanımı ile eğitimin sürekliliğini sağlamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan genel bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. Daha sonra eğitimin etkinliğini değerlendirmek için son test uygulanmıştır.
Bulgular: Hipertansiyon hastalarının Morisky ilaç tedavisine uyum ölçeğine göre eğitim öncesi ve eğitim sonrası ilaç tedavisine uyumları değerlendirildiğinde eğitim öncesi %35.7’sinin ilaç tedavisine düşük derecede, %64.3’ünün orta derecede uyum gösterdiği saptandı. Eğitim sonrası düşük derecede uyumun %10.0’a orta derecede uyumun %32.9’a düştüğü yüksek derecede uyumun yarıdan fazla (%57.1) arttığı tespit edilmiştir, Ayrıca yapılan istatistiksel analizde ise Morisky ilaç tedavisine uyum ölçeği eğitim öncesi puan ortalaması (5.22±1.30) ile eğitim sonrası puan ortalaması (7.17±1.21) arasında önemli derecece de artış olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu saptandı (p<0.001).
Sonuç: Yapılan bu çalışmada hipertansiyon hastalarına verilen ilaç tedavisine uyum konusundaki eğitimin hastalar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, sağlık eğitimi, ilaç uyumu


The Effect of Training on Medication Adherence of Patients with Hypertension

Duygu Akça1, Sevda Eliş Yıldız2
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Kafkas University, Kars, Turkey

Aim: In this study, it was aimed to examine the effectiveness of the training on medication adherence to be provided for the patients with hypertension.
Materials and Method: . The study was conducted with 70 patients with hypertension, who applied to Yenişehir Family Health Center between April 2014 and March 2015 and were registered. A descriptive questionnaire involving the socio-demographic characteristics of patients and general information about their diseases, and Morisky Medication Adherence scale (MMAS -8-Items) were used to collect the data. The pretest was firstly performed to the patients about their medication adherence and hypertension disease. Then, they were trained with the training form prepared by the researcher about the drug use and general information and training brochures prepared by the researcher were handed out in order to ensure the permanence of the training. Afterwards, the posttest was carried out to assess the effectiveness of the training.
Results: Evaluating the adherence to medication in patients with hypertension before and after the training according to Morisky Medication Adherence scale; It was found out that the lower adherence decreased to 10.0% and the moderate adherence decreased to 32.9% after the training; whereas, the higher adherence increased in more than half (57.1%). Additionally, the statistical analysis revealed that there was a considerable increase between mean score (5.22±1.30) of Morisky Medication Adherence scale before the training and its mean score (7.17±1.21) after the training and the difference between them was statistically significant at advanced level (p<0.001).
Conclusion: In this study, it was determined that the training on medication adherence provided for the patients with hypertension was effective on the patients.

Keywords: hypertension, health training, medication adherence


Duygu Akça, Sevda Eliş Yıldız. The Effect of Training on Medication Adherence of Patients with Hypertension. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 117-124

Sorumlu Yazar: Sevda Eliş Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git