Perkütan Endoskopik Gastrostomi: İkinci Basamak Hastanede Retrospektif Analiz [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 17-20 | DOI: 10.5505/kjms.2022.24022  

Perkütan Endoskopik Gastrostomi: İkinci Basamak Hastanede Retrospektif Analiz

Hasan Çantay1, Ali Karataş2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kars, Türkiye

Amaç: 2. Basamak hastanedeki perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) takılma endikasyonlarını, işlem sonrası komplikasyon ve takipleri ile ilgili verileri ortaya koymaktır.
Materyal ve Metot: 2018–2020 tarihleri arasında PEG takılma endikasyonu konulan 34 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Uzun süre oral alamayan ve enteral beslenemeyeceği düşünülerek PEG endikasyonu konulan hastaların yaşları, cinsiyetleri, primer tanıları, komorbidite durumu, işlem sonrası komplikasyonları, trakeostomi açılıp açılmadığı, ilk gastrostomi ya da değişim durumları değerlendirildi.
Bulgular: Vakaların %74,2’si yoğun bakımda yatmakta olup, PEG endikasyonu olarak en sık %67,7 ile nörolojik hastalıklar, %22,6 ile malignite ve %9,7 ile travma ve elekrik yanığı gibi diğer nedenler şeklindeydi. PEG işlemine ait major komplikasyon olmayıp, iki hastada minor komplikasyon gelişti. PEG işlemine ait mortalite gözlenmedi.
Sonuç: Enteral beslemenin 4–6 haftadan uzun süreceği durumlarda, malnütrisyonun önlenmesi için enteral beslenme desteğinin sağlanmasında PEG tercih edilen bir yöntemdir. Düşük morbidite ve mortalitesiyle PEG yöntemi güvenli ve pratik bir beslenme yöntemi olup, 2. basamak hastanede güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: gastrostomi, perkütan endoskopik gastrostomi, enteral beslenme, beslenme tüpü; endoskopi


Percutaneous Endoscopic Gastrostomy: A Retrospective Analysis in a Secondary Care Hospital

Hasan Çantay1, Ali Karataş2
1Department of General Surgery, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey
2Gastroenterology Clinic, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey

Aim: It was aimed to reveal data on indications of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) insertion in a secondary care hospital, postoperative complications, and follow-up.
Material and Method: The data of 34 patients with PEG insertion indication between 2018 and 2020 were evaluated retrospectively. The age, sex, primary diagnosis, comorbidity status, postoperative complications, whether tracheostomy was performed, and first gastrostomy or change status of the patients, who were given a PEG indication, considering they could not take food orally and would require to be fed enterally for a long time, were evaluated.
Results: 74.2% of the cases were hospitalized in the intensive care unit, and the most common indications of PEG were neurological diseases with a rate of 67.7%, malignancy with a rate of 22.6%, and other causes such as trauma and electrical burns with a rate of 9.7%. There were no significant complications of the PEG procedure, and minor complications developed in two patients. No mortality was observed in the PEG procedure.
Conclusion: In cases where enteral feeding will take longer than 4–6 weeks, PEG is a preferred method for providing enteral nutritional support to prevent malnutrition. With low morbidity and mortality, the PEG method is a safe and practical feeding method and can be safely applied in a secondary care hospital.

Keywords: gastrostomy, percutaneous endoscopic gastrostomy, enteral nutrition, feeding tube; endoscopy


Hasan Çantay, Ali Karataş. Percutaneous Endoscopic Gastrostomy: A Retrospective Analysis in a Secondary Care Hospital. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 17-20

Sorumlu Yazar: Hasan Çantay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git