Kafkas J Med Sci: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - Nisan 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Gebelerde Travmaya Bağlı Tibia Kırıklarının Analizi
Analysis of Tibial Fractures and Treatment After Trauma in Pregnant Women
Ali Erkan Yenigül, Nefise Nazlı Yenigul
doi: 10.5505/kjms.2022.92979  Sayfalar 1 - 5

3.
Malatiyon Verilen Farelerde Oksidasyon Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve Onosma Nigricaule (Boraginaceae)’den Elde Edilen Ekstraktların Etkileri
The Effects of Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) and Onosma Nigricaule (Boraginaceae) Extracts on Oxidation Parameters in Malathion Treated Mice
Dinçer Erdağ, Abdullah Doğan
doi: 10.5505/kjms.2022.40222  Sayfalar 6 - 16

4.
Perkütan Endoskopik Gastrostomi: İkinci Basamak Hastanede Retrospektif Analiz
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy: A Retrospective Analysis in a Secondary Care Hospital
Hasan Çantay, Ali Karataş
doi: 10.5505/kjms.2022.24022  Sayfalar 17 - 20

5.
COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çalışan Kadın Hemşirelerin Cinsel Davranışlarını Nasıl Etkiledi? Tanımlayıcı Bir Çalışma
How Did the COVID-19 Pandemic Affect the Sexual Behavior of the Female Nurses Working in the North-Eastern Black Sea Region of Turkey? A Descriptive Study
Neslihan Bezirganoğlu Altuntaş, Sema Baki Yıldırım, Huri Güvey, Yeşim Bayoğlu Tekin
doi: 10.5505/kjms.2022.80775  Sayfalar 21 - 26

6.
Üreteroskopide Üreteral Balon Komplikasyonları
Ureteral Balloon Complications in Ureteroscopy
Kürşat Çeçen
doi: 10.5505/kjms.2022.82584  Sayfalar 27 - 30

7.
Prognostik Nutrisyonel İndeksin ve Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksin Ülseratif Kolit Hastalık Şiddetinin Belirlenmesindeki Rolü
The Role of Prognostic Nutritional Index and Systemic Immune-Inflammation Index in Determining Ulcerative Colitis Severity
İbrahim Ethem Güven, Batuhan Başpınar, Rasim Eren Cankurtaran, Ertuğrul Kayaçetin
doi: 10.5505/kjms.2022.72677  Sayfalar 31 - 36

8.
Akut Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Tedavilerin Mortalite Üzerine Etkisi: Bir Gerçek Dünya Çalışması
The Effect of the Practical Treatments for Acute Heart Failure on Mortality: A Real-World Study
Fatih Köksal, Mustafa Aldemir, Fatih Levent, Sadık Volkan Emren, Cem Nazlı
doi: 10.5505/kjms.2022.64426  Sayfalar 37 - 43

9.
Osseöz Mallet Parmak Tedavisinde Konservatif Tedavinin Sonuçları: Retrospektif Olgu Serisi
Results of Conservative Treatment in Osseous Mallet Finger: A Retrospective Case Series
Murat Altan, Mehmet Demirel, Ömer Ayık
doi: 10.5505/kjms.2022.55649  Sayfalar 44 - 48

10.
Acil Tıp Uzmanlarının İlaç Uyumunun MMAS-8 Kullanılarak Değerlendirilmesi
Assessing Medication Adherence of Emergency Medicine Specialists Using the MMAS-8
Damla Anbarlı Metin, Arda Kocataş
doi: 10.5505/kjms.2022.67625  Sayfalar 49 - 53

11.
Bir Üniversite Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Covid-19’un Sosyal Destek Algısına ve Strese Etkisi
Effect of Covid-19 on Social Support Perception and Stress in Healthcare Workers at a Tertiary Hospital
Atakan Yılmaz, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Halis Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2022.95666  Sayfalar 54 - 64

12.
Paroksismal Atriyal Fibrilasyonun Öngördürücüleri: Kalp Hızı Değişkenliği ve Kalp Hızı Türbülansı
Predictors of Paroxysmal Atrial Fibrillation: Heart Rate Variability and Heart Rate Turbulence
Mustafa Candemir, Burak Sezenöz, Murat Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2022.65902  Sayfalar 65 - 70

13.
Tıp Öğrencileri Uzay Tıbbı Hakkında Ne Biliyor?
What Do Medical Students Know About Space Medicine?
Şeref Emre Atiş
doi: 10.5505/kjms.2022.54280  Sayfalar 71 - 76

14.
Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Eğitimin Palyatif Bakım Bilgi ve Tutumlarına Etkisi
Effect of Education Given to Nursing Students on Their Palliative Care Knowledge and Attitudes
Ayşegül Öztürk Birge, Tülin Bedük
doi: 10.5505/kjms.2022.93446  Sayfalar 77 - 86

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
15.
Sol Alt Kadran Ağrısının Nadir Bir Nedeni: İntestinal Malrotasyonlu Bir Hastada Akut Apandisit
A Rare Cause of Left Lower Quadrant Pain: Acute Appendicitis in a Patient with Intestinal Malrotation
Mesud Fakirullahoğlu, Nurhak Aksungur
doi: 10.5505/kjms.2022.49091  Sayfalar 87 - 89

16.
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Pnömatozis Sistoides İntestinalis
A Rare Cause of Acute Abdomen: Pneumatosis Cystoides Intestinalis
Tolga Kalaycı, Murat Kartal
doi: 10.5505/kjms.2022.78045  Sayfalar 90 - 92

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git