Prognostik Nutrisyonel İndeksin ve Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksin Ülseratif Kolit Hastalık Şiddetinin Belirlenmesindeki Rolü [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 31-36 | DOI: 10.5505/kjms.2022.72677  

Prognostik Nutrisyonel İndeksin ve Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksin Ülseratif Kolit Hastalık Şiddetinin Belirlenmesindeki Rolü

İbrahim Ethem Güven1, Batuhan Başpınar1, Rasim Eren Cankurtaran2, Ertuğrul Kayaçetin2
1Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Ülseratif kolit (ÜK) gastrointestinal sistemin kronik, idiyopatik, tekrarlayan inflamatuar bir hastalığıdır. Son yıllarda ÜK’in hastalık aktivitesini belirlemek için biyokimyasal parametreler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, prognostik nutrisyonel indeksi (PNİ) ve sistemik immün-inflamasyon indeksi (SII) ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Bu retrospektif çalışmaya Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü İBH ünitesinde 1 Mart 2019 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında takip edilen tüm erişkin hastalar dahil edildi. PNİ ve SII ile ÜK’in endoskopik aktivite şiddeti arasındaki ilişki analiz edildi. Ek olarak PNİ ve SII aktif ve remisyondaki hasta grupları arasında karşılaştırıldı. Hastalık aktivitesinin belirlenmesinde Rachmilewitz endoskopik aktivite indeksi (EAİ) kullanıldı.
Bulgular: Çalışma grubu 402 hastadan oluşuyordu. Bu hastaların 165’i endoskopik olarak remisyon grubunda, 237’si endoskopik olarak aktif gruptaydı. Aktif ÜK grubunda, SII, NLR ve PLR değerleri, inaktif ÜK hastalarına kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti ve PNI değerleri daha düşük saptandı (p<0,05 tüm parametreler için). Ek olarak, NLR, PLR, SII pozitif olarak ve PNİ negatif olarak endoskopik aktivite indeksi ile korele saptandı (sırasıyla, R=0,29, R=0,24, R=0,38, R=-0,32; ve tüm parametreler için p<0,001).
Sonuç: PNİ ve SII, ÜK aktivitesi ile önemli ölçüde ilişkiliydi. PNİ ve SII, ÜK’de hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi için faydalı bir araç olabilir.

Anahtar Kelimeler: ülseratif kolit, hastalık aktivitesi; nutrisyon


The Role of Prognostic Nutritional Index and Systemic Immune-Inflammation Index in Determining Ulcerative Colitis Severity

İbrahim Ethem Güven1, Batuhan Başpınar1, Rasim Eren Cankurtaran2, Ertuğrul Kayaçetin2
1Department of Gastroenterology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey.
2Department of Internal Medicine, Department of Gastroenterology, Ankara Yildirim Beyazit University School of Medicine, Ankara, Turkey

Aim: Ulcerative colitis (UC) is a chronic, idiopathic, relapsing inflammatory disease of the gastrointestinal tract. In recent years, biochemical parameters have been widely used to determine the disease activity of UC. The present study aimed to determine the relationship between the prognostic nutritional index (PNI), systemic immune-inflammation index (SII), and disease activity.
Material and Method: All adult patients followed in the IBD unit of the Ankara City Hospital Gastroenterology Department between March 1st, 2019, and March 31st, 2021, were included in this retrospective study. We analyzed the relationship between the SII, PNI, and the endoscopic severity of UC. In addition, PNI and SII were compared between the active and remission group. Disease activity was described by the Rachmilewitz endoscopic activity index (EAI).
Results: The study group consisted of 402 patients. One hundred sixty-five of these patients were in the endoscopic remission group, and 237 were in the endoscopically active group. SII, NLR, and PLR values were significantly higher in the active UC group, and PNI values exhibited a lower mean than inactive UC patients (p<0.05 for all parameters). In addition, the NLR, PLR, and SII were positively, and PNI was negatively correlated with the endoscopic activity index (respectively, R=0.29, R=0.24, R=0.38, R=-0.32; and for all parameters, p<0.001).
Conclusion: PNI and SII were significantly associated with UC activity. PNI and SII may be useful tools for assessing disease activity in UC.

Keywords: ulcerative colitis, disease activity; nutrition


İbrahim Ethem Güven, Batuhan Başpınar, Rasim Eren Cankurtaran, Ertuğrul Kayaçetin. The Role of Prognostic Nutritional Index and Systemic Immune-Inflammation Index in Determining Ulcerative Colitis Severity. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 31-36

Sorumlu Yazar: İbrahim Ethem Güven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git