Acil Tıp Uzmanlarının İlaç Uyumunun MMAS-8 Kullanılarak Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 49-53 | DOI: 10.5505/kjms.2022.67625  

Acil Tıp Uzmanlarının İlaç Uyumunun MMAS-8 Kullanılarak Değerlendirilmesi

Damla Anbarlı Metin1, Arda Kocataş2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Karabük
2Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil servis, İzmir

Amaç: Acil tıp uzmanlığı; yüksek kariyer ve yaşam doyum oranları bildirilmesine rağmen uzun süreli devam edenlerde tükenmişlik ve stres sorunu söz konusudur. Bu stres ve tükenmişlik bir çok uyumsuzluk ve riski de yanında getirmektedir. Tedavi uyumunun değerlendirilmesi için basit, güvenilir ve doğrulanmış bir öz bildirim aracı olarak MMAS-8 ölçeği kullanılmaktadır.
Materyal ve Metot: Çalışmamız, kesitsel tanımlayıcıdır. Online olarak ulaşılan acil tıp uzmanları kendilerini MMAS-8 ile değerlendirdiler. MMAS-8 ölçeği faktör analizi ile değerlendirildi ve acil tıp uzmanların tedavi uyumları kronik hastalık varlığı, gece vardiya sayısı ve kullanılan medikasyon sayısı açısından değerlendirildi.
Bulgular: MMAS-8 ölçeğinin yapı geçerliliği ve yeterli örneklem grubunun değerlendirilmesi için KMO ve Barlett analizleri ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. MMAS-8 skorlaması ortalama değeri 3,99±2,52 olarak değerlendirilmiştir. Kronik hastalık varlığı ve tedavi uyumu değerlendirildiğinde; kronik hastalığı olan vakalarda MMAS-8 skoru düşük uyum olarak değerlendirilmiştir (p=0,025).
Sonuç: Kronik hastalığı mevcut olan hastaların tedavi uyumları oldukça zordur. Çalışmamızda gösterdiği gibi hastanın kendisi doktor olsa da tedavi uyumundaki sorun değişmemektedir. Acil tıp uzmanlarının kronik hastalık eğilimlerinin ve mortalitesinin yüksek olduğunu bilinmektedir. Bu durumun üstüne kronik ya da akut tedavilerine uyumlarının düşük olması var olan risklerini daha da artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: acil tıp uzmanı, MMAS-8; tedavi uyum


Assessing Medication Adherence of Emergency Medicine Specialists Using the MMAS-8

Damla Anbarlı Metin1, Arda Kocataş2
1Department of Emergency Medicine, Karabuk University Faculty of Medicine, Karabuk, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Bakirçay University Cigli Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Aim: Although doctors in the emergency medicine department report high career and life satisfaction rates, burnout and stress may occur after working many years, resulting in several incompatibilities and risks. The Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) is a simple, reliable, verified self-report measure to assess medication adherence. In our study, we planned to evaluate the treatment compliance of emergency medicine specialists with the MMAS-8 scale. Material and Method: This study employed a cross-sectional descriptive design. The emergency medical experts were contacted online to self-report their medication-taking behaviors using the MMAS-8. The MMAS-8 was evaluated using factor analysis. The treatment combinations of emergency medicine specialists were assessed in terms of chronic disease, the number of night shifts, and the number of medications used.
Results: The MMAS-8 was assessed by KMO and Barlett analyses for structural validity and adequate sampling group evaluation. The average score obtained from the MMAS-8 was found to be 3.99±2.52. When chronic disease and medication adherence were considered, the MMAS-8 scores revealed low adherence in cases of chronic diseases (p=0.025).
Conclusion: The treatment of patients with chronic diseases is very difficult. As found in this study, although the patients were doctors, medication adherence was low. It is known that emergency medical professionals have a high incidence of chronic diseases and mortality. Furthermore, low medication adherence with chronic or acute treatment increases risks.

Keywords: emergency medicine specialist, MMAS-8; medication adherence


Damla Anbarlı Metin, Arda Kocataş. Assessing Medication Adherence of Emergency Medicine Specialists Using the MMAS-8. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 49-53

Sorumlu Yazar: Damla Anbarlı Metin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git