COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çalışan Kadın Hemşirelerin Cinsel Davranışlarını Nasıl Etkiledi? Tanımlayıcı Bir Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 21-26 | DOI: 10.5505/kjms.2022.80775  

COVID-19 Pandemisi Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çalışan Kadın Hemşirelerin Cinsel Davranışlarını Nasıl Etkiledi? Tanımlayıcı Bir Çalışma

Neslihan Bezirganoğlu Altuntaş1, Sema Baki Yıldırım2, Huri Güvey3, Yeşim Bayoğlu Tekin1
1Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü,Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon,Türkiye
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Tıp Fakültesi, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye
3Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Özel Parkhayat Hastanesi, Kütahya, Türkiye

Amaç: Hem Koronavirus 2019 hastalığı (COVID-19) hem de ilişkili önlemler sosyal, ekonomik ve psikolojik zorlanmalara yol açmıştır. COVID-19’un Türkiye’nin kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi’nde çalışan hemşirelerin cinsel davranışları üzerindeki etkisini incelmeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı çalışma, 18 yaşından büyük, menapozda olmayan, evli ve düzenli cinsel ilişkisi bulunan 120 kadın hemşireyi içermektedir. Ekim 2020-Kasım 2020 tarihleri arasında katılımcılara belirli jinekoloji uzmanları gözetiminde bir anket uygulanmıştır. Güç analizi sonuçlarına göre 114 katılımcılı bir örneklem büyüklüğü beklenen %50 sıklıkta, %5 sapma ve %95 güven aralığına ulaştırma imkanı sağlamaktadır. Kolmogorov-Smirnov testi, eşleştirilmiş gruplar t testi ve McNemar testleri uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri, pandemi başlangıcından 4 ay önceki ve pandemi sürecindeki aylık cinsel birkiltelik sıklığı, kontraseptif kullanımı, gebe kalma isteği, menstruel bozukluk ve vajinal infeksiyon varlığı ve kadın cinsel işlev indeks skoru değerlendirilmiştir.
Bulgular: Pandemi sürecindeki aylık cinsel birliktelik sıklığı pandemi öncesi döneme göre belirgin azalma gösterirken (P=0,01), kontraseptif kullanımı (P=0,50), gebe kalma isteği (P=0,72), menstruel bozukluk (P=1), ve vajinal infeksiyon sıklığı (P=1) pandemi öncesi döneme göre anlamlı değişiklik göstermemiştir. Ancak katılımcıların total kadın cinsel işlev indeksi skoru pandemi döneminde belirgin azalma göstermiştir (P<0,001).
Sonuç: COVID-19 sürecinde hemşirelerin cinsel sağlığında değişiklik olmamasına karşın cinsel işlevinde bozulma kaydedilmiştir. Bu sonuçlar sayesinde pandeminin etkilerinden korumak ve pandemi etkilerini daha rahat karşılamak amacıyla erken ve yeterli destek verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşire, cinsel fonksiyon; menstruel bozukluk; kadın cinsel işlev ölçeği; kontrasepsiyon; COVID-19


How Did the COVID-19 Pandemic Affect the Sexual Behavior of the Female Nurses Working in the North-Eastern Black Sea Region of Turkey? A Descriptive Study

Neslihan Bezirganoğlu Altuntaş1, Sema Baki Yıldırım2, Huri Güvey3, Yeşim Bayoğlu Tekin1
11Department of Obstetrics and Gynecology, Trabzon Kanuni Educational and Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Giresun University Maternity and Children’s Hospital, Giresun, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Private Parkhayat Hospital, Kütahya, Turkey

Aim: Both coronavirus disease 2019 (COVID-19) and related precautions have led to social, economic, and psychological difficulties. We aimed to investigate the effects of COVID-19 on the sexual behavior of nurses working in the Blacksea region of Turkey.
Material and Method: This descriptive study included 120 female nurses older than 18 years, not menopausal, and married or in a regular sexual relationship. A questionnaire was administered to participants behind certain gynecologists between October 2020 and November 2020. According to the power analysis results, a sample size of 114 participants would allow us to reach a 5% deviation and a 95% confidence interval at an anticipated frequency of 50%. The Kolmogorov-Smirnov test, paired sample t-test, and McNemar test were applied. Demographic characteristics, frequency of sexual intercourse each month, use of contraception, desire to become pregnant, the existence of the menstrual disorder and vaginal infection, and female sexual function index (FSFI) scores of the participants were evaluated four weeks before onset and during the pandemic.
Results: While the frequency of sexual intercourse monthly significantly decreased during the pandemic (P=0.01), contraception use (P=0.50), desire to become pregnant (P=0.72), menstrual disorder (P=1), and frequency of vaginal infection (P=1) did not show a significant difference from before the pandemic. The total FSFI score of participants significantly decreased during the pandemic (P<0.001).
Conclusion: Sexual function of nurses deteriorated during the COVID-19 process, even though there was no change in their sexual health. Such studies can raise awareness and help apply early and adequate support policies to protect nurses from these adverse aspects of the pandemic and help them better handle its effects.

Keywords: nurse, sexual function; menstrual disorder; female sexual function index; contraception; COVID-19


Neslihan Bezirganoğlu Altuntaş, Sema Baki Yıldırım, Huri Güvey, Yeşim Bayoğlu Tekin. How Did the COVID-19 Pandemic Affect the Sexual Behavior of the Female Nurses Working in the North-Eastern Black Sea Region of Turkey? A Descriptive Study. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 21-26

Sorumlu Yazar: Huri Güvey, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git