Gebelerde Travmaya Bağlı Tibia Kırıklarının Analizi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 1-5 | DOI: 10.5505/kjms.2022.92979  

Gebelerde Travmaya Bağlı Tibia Kırıklarının Analizi

Ali Erkan Yenigül1, Nefise Nazlı Yenigul2
1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü,şanlıurfa
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,Şanlıurfa,Türkiye

Amaç: Bizim hastanemiz ilimizdeki en kapsamlı kadın hastalıkları ve doğum kliniğine sahiptir ve travmalı gebelerin tedavisi hastanemizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada özellikle tibia kırığı olan gebeleri, bu gebelerin tedavisini ve anne bebek sağlığı açısından sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Bu çalışma Ocak 2017 ile Ekim 2019 arasında retrospektif olarak planlandı. Hastanemizde travma sonrası tibia kırığı olan ve ameliyat edilen gebe hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat sırasındaki verileri ve maternal-fetal sonuçları analiz edildi.
Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan onbir gebe tespit edildi. Hastalardan ikisinde araç içi trafik kazası sonrası tibia kırığı olurken diğer dokuz hastada düşme sonrası tibia kırığı olduğu saptandı. Tibia kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan onbir gebenin hiçbirinde travma veya ortopedik ameliyat nedenli gebelik komplikasyonu tespit edilmedi.
Sonuç: Gebe hastalarda travma sonrası non-obstetrik nedenli ameliyat durumları multidisipliner bir yaklaşım ve deneyimli bir ekip ile komplikasyon oranı çok azaltılarak yönetilebilir. Çalışmamızda gösteriyor ki gebe hastalarda tibia kırığı nedenli ameliyatlar maternal/ fetalmortalite ve morbidite gelişmeden deneyimli bir ekiple başarılı şekilde tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: gebelik, tibia kırığı; gebelerde operasyon


Analysis of Tibial Fractures and Treatment After Trauma in Pregnant Women

Ali Erkan Yenigül1, Nefise Nazlı Yenigul2
1Sanlıurfa Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Sanlıurfa, Turkey
2University of Health Sciences School of Medicine Sanlıurfa Mehmet Akif Inan Research and Training Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Sanlıurfa, Turkey

Aim: Our hospital has the most comprehensive obstetrics clinic in our province, and the treatment of pregnant women with trauma is performed intensively in our hospital. In this study, we aimed to evaluate pregnant women with tibial fractures, the treatment of these pregnant women, and their maternal and fetal health outcomes.
Material and Method: This study was conducted as a retrospective trial between January 2017 and October 2019. Pregnant women with tibia fractures who were operated on in our hospital were included. Their demographic features, data during surgery, and maternal-fetal outcomes were analyzed.
Results: Eleven patients who met the study criteria were identified. Two patients had a tibia fracture after a traffic accident, and the other nine patients had a tibia fracture after a fall. None of the eleven pregnant women who underwent surgical treatment for tibial fractures had pregnancy complications due to trauma or orthopedic surgery.
Conclusion: Posttraumatic non-obstetric surgery conditions in pregnant patients can be managed with a multidisciplinary approach and an experienced team by reducing the complication rate. Our study shows that tibial fracture operations in pregnant patients can be successfully treated with a professional team before maternal/fetal mortality and morbidity develops.

Keywords: pregnancy, tibia fracture; surgery in pregnant women


Ali Erkan Yenigül, Nefise Nazlı Yenigul. Analysis of Tibial Fractures and Treatment After Trauma in Pregnant Women. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Ali Erkan Yenigül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git